< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 22: Kafkaslar ve Jeo-Politika

Dergimizin bu sayısında, Kafkasya bölgesinin sosyal, ekonomik ve siyasî durumunu tahlil eden çalışmalara ayırdık. Kafkasya'nın Türkiye açısından taşıdığı jeopolitik önemi tahlil eden çalışmalarımızı beğeniyle okumanız ümidiyle...

Sayı 21: Yerel Siyaset

TÜRKİZ'in bu sayısında, Büyükşehir Belediye Yasası ve yerel yönetimlerde reform çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin yerel yönetim sistemi, sorunları ve geleceğine dair öngörüleri bulacaksınız.

Sayı 18: Balkanlar ve Siyaset

Dergimizin bu sayısını, Balkan Savaşlarının 100. yılı münasebetiyle, "Balkankar ve Siyaset" olarak belirledik ve Balkanlar'daki Osmanlı mirası ile Balkanların Türkiye'ye yansımasını araştıran makaleleri bir araya getirdik. 

Sayı 16: Üniversite ve Siyaset

Türkiye’de de bilimin gelişimi yönünde yoğun çabalar harcanmıştır. Türkiye’nin Osmanlı döneminden özellikle Tanzimat’la birlikte modern dünya ile bütünleşme çabaları, eğitim kurumu bağlamında üniversitelerle daha belirgin hâle gelmiştir.

Sayı 14: Doğu-Batı ve Siyaset

"Doğu-Batı" ilk bakışta salt coğrafi karşılıklar ya da yön belirten sözcükler olarak algılansa da derinlemesine irdelendiğinde bu kavramların sosyal, kültürel, tarihî, siyasî ve ekonomik çağrışımlar taşıdıkları görülür.