Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 33: Siyasal Sistemler ve Anayasa

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında; 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem milletvekili genel seçimleri ve bu seçimlerde sık sık gündeme getirilen meseleleri de dikkate alarak sayı başlığımızı “Siyasal Sistemler ve Anayasa” olarak kararlaştırdık. Türk siyasi gündeminde ivedilikle çözüm bekleyen birçok sorun söz konusu iken özellikle tüm kamuoyunun etkin bir algı operasyonu marifetiyle başkanlık sistemine kilitlenmesi içeriği itibariyle bu sayımızı daha anlamlı kılmaktadır. Demokratik yönetim sistem türlerinin, işleyiş biçimlerinin ve bunların somut karşılık bulduğu örneklerin mercek altına alındığı sayımızda alanlarında uzman akademik kadro tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan kapsamlı altı makale bulunmaktadır.

Dr. Alper Çağrı Yılmaz ve Fatih Yurtlu tarafından hazırlanan “Hükümet Sistemleri ve Türkiye” başlıklı makalede, yönetim sistemleri ve anayasa ilişkileri ele alınırken Türkiye örneği tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreleriyle incelemeye tabi tutulmaktadır. Türkiye'nin siyasi gündeminde sıklıkla tartışma konusu olan Meksika yönetim sistemi ülkemize örnek olabilir mi tartışmalarına Doç. Dr. Bülent Yavuz “Meksika Siyasal Sistemi Türkiye için Örnek Olabilir mi?” başlıklı makalesinde cevap vermeye çalışmaktadır. Öte yandan demokratik yönetim sistemlerinin olmazsa olmaz erklerinden yürütmenin düzenlenişi ve işlevi konusu enine boyuna ele alınmaktadır. Yine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önemli bir anayasal dayanağı olan ve son zamanlarda farklı yönetim biçimleri reçeteleriyle yoğun bir saldırıya maruz kalan “üniter devlet” kavramı diğer bir araştırmada ele alınmaktadır. Dergimizin son iki makalesinde ise, anayasal kurallarla teminat altına alınan daha özel konulara değinilmektedir; Bunların birincisi “özel hayatın alanı ve sınırları” diğeri ise “kabahatler ve basın özgürlüğü”dür.

Kısaca toplumun kendi kendini yönetmenin adı olan demokrasinin, sağladığı bireysel hak ve özgürlüklerin yanı sıra, adına devlet diyebileceğimiz kurumsal bir yapı içerisinde birlikte ve kurallı yaşamın da ifadesi olduğu gerçeğini unutmamaya vesile olması dileğiyle iyi okumalar diliyoruz.

İçindekiler

  • Hükümet Sistemleri ve Türkiye // Dr. Alper Çağrı YILMAZ - Arş. Gör. Fatih YURTLU 
  • Meksika Siyasal Sistemi Türkiye İçin Örnek Olabilir mi? /// Doç. Dr. Bülent YAVUZ 
  • Türk Anayasalarında Yürütmenin Düzenlenişi // Arş. Gör. Murat ERDOĞAN 
  • Üniter Devlet Kavramı Üzerine Tartışmalar // Arş. Gör. M. Balkan DEMİRDAL 
  • Özel Hayatın Alanı ve Sınırları // Arş. Gör. Mehmet Gökay AKÇA 
  • Kabahatler ve Basın Özgürlüğü // Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK
Tamamını okuyun...