Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 49: Kuruluşunun 50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi - I

Türk siyasî hayatının en köklü kurumlarından ve Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi olan MHP, 9 Şubat 2019 itibarıyla 50 yaşına girecektir. Kuruluşundan itibaren çok badireler atlatan ve zorluklara göğüs geren, özellikle de 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünden sonra içinden geçtiğimiz süreçte Cumhuriyetimizin üçüncü evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte oyun kurucu bir rol üstlenen MHP’yi bütün yönleriyle bu sayıda ele alıyoruz. 

Sayı 48: Avrasya'da Güncel Meseleler: Toplum, Siyaset, Güvenlik

Türkiye kendi millî menfaatleri çerçevesinde Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle ve bunların içinde olduğu uluslararası ve bölgesel örgütler ve birlikler ile sıkı ilişkiler geliştirmelidir. Türkiye, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, yetişmiş insan gücü ve ekonomik potansiyeli ile bir bölgesel güçtür ve orta-uzun vadede bir süper güç olma potansiyeli taşımaktadır.

Sayı 47: Türk Devlet Felsefesi - II

Dergimizin bir önceki sayısında “Türk Devlet Felsefesi” konusunu ele almıştık. Yine Türk Devlet Felsefesi’ni esas almakla birlikte, konunun daha önceki sayıda işlenmeyen farklı boyutlarının ele alındığı bu sayımız Sayın Prof. Dr. Hanifi Macit ve Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu hocalarımızın sayı editörlüğünde hazırlanmıştır.

Sayı 46: Türk Devlet Felsefesi

Bu sayıda ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş aşamasında olduğu ve bu sistemin tam manasıyla yürürlüğe gireceği seçime gidildiği bir süreçte, “Türk Devlet Felsefesi” konusunu ele almayı uygun bulduk. Bu amaçla, Sayın Prof. Dr. Hanifi Macit’in sayı editörlüğünde Türk Devlet Felsefesinin tarihî, siyasî, manevî ve mitolojik boyutlarını ele alan değerlendirmelere bu sayımızda yer verilmiştir.

Sayı 45: Avrasya Bölgesinde Enerji Güvenliği

Dergimizin bu sayısında Prof. Dr. Timuçin Kodaman’ın sayı editörlüğünde ülkemiz ve bölgemiz açısından son derece önemli olan enerji konusunu tüm yönleriyle ele aldık. Enerji arz güvenliğini ve uluslararası ilişkiler boyutunu dikkate alan makalelerin okuyucularımıza, uzmanlara ve politika yapıcılara ışık tutacağına inanıyoruz. 

Sayı 44: Para Vakıfları

Sosyal ekonomi kavramı; kooperatifler, birlikler, dernekler ve vakıflardan oluşan, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektörün yanı sıra üçüncü bir sektörü ifade etmektedir. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluşlar dünyada hükûmet dışı kuruluşlar (NGO), ülkemizde ise sivil toplum kuruluşları (STK) olarak isimlendirilmektedir. Dergimizin bu sayısının konu başlığı olan para vakıfları da bu kuruluşlardan biridir.

Sayı 43: Bilişim ve Teknoloji

Teknoloji sosyal hayatın içine gittikçe artan bir derecede etki ederken, teknoloji ve bilişimin sadece fen bilimleri alanını ilgilendiren kavramlar olmadığını bizzat tecrübe ederek görmekteyiz. Tam da bu sebeple, konunun bir sosyal bilim dergisinde ele alınmasını uygun gördük ve dergimizin bu sayısını “teknoloji ve bilişim” konularına ayırdık.

Sayı 42: Sürgün ve Göç

Dergimizin bu sayısında değişik bölgelerden Anadolu’ya doğru gerçekleşen göç olgusunun tarihî ve sosyolojik boyutu üzerine inceleme ve araştırmaları içeren çalışmaların yanı sıra uluslararası hukuk açısından ve günümüzde yaşanan insani dramlar açısından inceleyen yazılara yer verilmiştir.

Sayı 41: Türk'ün Millî Ülküsü: Kızılelma

Zeytin Dalı Operasyonunda bir Mehmetçiğimizin istikâmet olarak “Kızılelma’yı” göstermesi sebebiyle Kızılelma kavramı tekrar gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Biz de dergimizin bu sayısında Türk kültüründe ve Türk devlet felsefesinde mihenk taşı olan ve tarih boyunca önemini hiç yitirmeyen Kızılelma kavramını enine boyuna ele almaya çalıştık.

Sayı 40: Yönetim ve Hukuk

Düşünce Dünyasında Türkiz’in bu sayısında, ulusal ve uluslararası güncel hukuki gelişmelerin ülkemize yönelik etkisini dikkate alarak, sayı başlığımızı “Yönetim ve Hukuk” olarak belirledik ve Türk kamu idaresine ilişkin temel meseleler ile bu meselelere yönelik çözüm önerilerini mercek altına aldık.