< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 61: Siyasî Etik

Bu sayımız “siyasî etik” konusuna odaklanmaktadır. Siyaset ve yönetim ile ilgili literatürde bilhassa son 30 yılda daha fazla gündeme gelen şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramlar esasen doğruluk ve adalet gibi daha eski ve temel ilkelerden kaynaklanmaktadır.

Sayı 60: Oryantalizm ve Misyonerlik

Düşünce Dünyasında Türkiz dergisi olarak, canlılığını koruyan tartışmaların tarihsel alt yapıları bakımından çok önemli bir yere sahip olan Oryantalizm konusuna ve yine bununla bağlantılı olan misyonerlik olgusuna ışık tutulması gerektiğini düşündük ve bu sayımızda “Oryantalizm ve Misyonerlik” konusunu ele almak üzere alanında uzman yazarların çalışmalarına yer verdik.

Sayı 59: Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Zaferler Ayı Ağustos

Bu sayımız iki temaya odaklanmaktadır: Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Zaferler ayı Ağustos… Ağustos ayı Türk tarihinde “zaferler ayı” olarak anılır. Aylardan Ağustos olmasının yanısıra yıllardan 2021 olması da takvime anlam katan bir boyut. Zira 2021 yılı, beş Türk devletinin 30. Bağımsızlık yıldönümlerini ifade ediyor...

Sayı 58: 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

2021 yılı “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. Bu durumu, hem merhum Mehmet Akif Ersoy’u anmak hem de onun muhteşem eseri İstiklal Marşı'nı yeniden anlamak için vesileye dönüştürmeyi vazife saydık. 100 yıldır şeref ve gururla okunan ve ezberlenen bu marş başka milletlerde de olan millî marşların pek azında görülebilecek yüksek ruha, söz kuvvetine, şiiriyete sahiptir.

Sayı 57 (Kasım 2020)

Sosyal Bilimler alanındaki birçok farklı disipline ait yazılara yer verdiğimiz dergimizin yeni sayısıyla tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda da enerjiden medya ve dış politika kadar farklı temaları, Çin ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyaları inceleyen birbirinden kıymetli makalelere yer verdik. 

Sayı 56 (Ağustos 2020)

Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bakış açısıyla; tarih, kültür, uluslararası ilişkiler ve bilişim gibi farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda özgün yazıların yanı sıra bir de kitap incelemesine yer verdik.

Sayı 55: COVID-19 Küresel Salgını

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durdu, sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu, ticarî faaliyetler askıya alındı. İnsanlar hiç olmadığı kadar eve kapandı ve birçok ülkede karantina ilan edildi. Bölgesel ve küresel ulus-üstü kurumların varlığının ve geleceğinin sorgulanmaya başlandığı, ulus-devlet anlayışının ise yükselen bir değer hâline geldiği bir süreç yaşanıyor...

Sayı 54 (Şubat 2020)

Bu sayımızda Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan yazılarla huzurunuzdayız. Azerbaycan’dan Tacikistan’a farklı ülkelerle ve ekonomiden dış politikaya farklı konularla ilgili çalışmaların yanı sıra ABD istihbarat kurumlarına ilişkin bir çalışmaya daha yer verdik.

Sayı 53 (Kasım 2019)

Ekonomiden hukuka, ticaretten dış politikaya farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda ekonominin farklı boyutlarını ve dolaylı olarak ekonominin hukukî boyutunu kapsayan iş hukuyla ilgili analizlerin yer aldığı yazılara yer verdik.

Sayı 52 (Ağustos 2019)

Alanında temayüz etmiş kıymetli hocalarımız tarafından üzerinde çok fazla çalışılmamış konularda hazırlanan özgün makaleleri bir araya getirdiğimiz bu yeni sayımızla tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda birbirinden konu itibarıyla farklı alanlarda kaleme alınmış yazılara yer verdik.