< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 64 (Nisan 2023)

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ Dergisinin 2023 yılındaki ilk sayısı, ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler araştırmalarını içeren bir sayı oldu. Herhalde, Türkiye’nin yakın çevresindeki dış politika olaylarının yoğunluğu ve bunların Türk dış politikasına tesiri, siyasal ve sosyal bilimlerin bu kısmına akademik ilgiyi artırdı.

Sayı 63 (Aralık 2022)

Bu sayıda farklı disiplinlerden bilim insanlarının kıymetli çalışmalarını bir araya getirerek edebiyat, sosyoloji, işletme, siyaset bilimi ve iletişim gibi beş farklı sahada sizlere keyifli bir gezinti imkânı sunma gayreti içinde olduk.

Sayı 62 (Ağustos 2022)

2022 yılının Ağustos ayında; önemli kısmı tarih alanında olan kıymetli araştırma makaleleri ile karşınızdayız. Muhtelif konulara odaklanması nedeniyle bir özel sayı niteliği taşımayan 62. sayımızda Türk tarihini, hassaten diplomasi tarihini, kültür hayatını ve kalkınma hususunu konu edinen çalışmalar yayımlanmaktadır.

Sayı 61: Siyasî Etik

Bu sayımız “siyasî etik” konusuna odaklanmaktadır. Siyaset ve yönetim ile ilgili literatürde bilhassa son 30 yılda daha fazla gündeme gelen şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramlar esasen doğruluk ve adalet gibi daha eski ve temel ilkelerden kaynaklanmaktadır.

Sayı 60: Oryantalizm ve Misyonerlik

Düşünce Dünyasında Türkiz dergisi olarak, canlılığını koruyan tartışmaların tarihsel alt yapıları bakımından çok önemli bir yere sahip olan Oryantalizm konusuna ve yine bununla bağlantılı olan misyonerlik olgusuna ışık tutulması gerektiğini düşündük ve bu sayımızda “Oryantalizm ve Misyonerlik” konusunu ele almak üzere alanında uzman yazarların çalışmalarına yer verdik.

Sayı 59: Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Zaferler Ayı Ağustos

Bu sayımız iki temaya odaklanmaktadır: Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Zaferler ayı Ağustos… Ağustos ayı Türk tarihinde “zaferler ayı” olarak anılır. Aylardan Ağustos olmasının yanısıra yıllardan 2021 olması da takvime anlam katan bir boyut. Zira 2021 yılı, beş Türk devletinin 30. Bağımsızlık yıldönümlerini ifade ediyor...

Sayı 58: 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

2021 yılı “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. Bu durumu, hem merhum Mehmet Akif Ersoy’u anmak hem de onun muhteşem eseri İstiklal Marşı'nı yeniden anlamak için vesileye dönüştürmeyi vazife saydık. 100 yıldır şeref ve gururla okunan ve ezberlenen bu marş başka milletlerde de olan millî marşların pek azında görülebilecek yüksek ruha, söz kuvvetine, şiiriyete sahiptir.

Sayı 57 (Kasım 2020)

Sosyal Bilimler alanındaki birçok farklı disipline ait yazılara yer verdiğimiz dergimizin yeni sayısıyla tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda da enerjiden medya ve dış politika kadar farklı temaları, Çin ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyaları inceleyen birbirinden kıymetli makalelere yer verdik. 

Sayı 56 (Ağustos 2020)

Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bakış açısıyla; tarih, kültür, uluslararası ilişkiler ve bilişim gibi farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda özgün yazıların yanı sıra bir de kitap incelemesine yer verdik.

Sayı 55: COVID-19 Küresel Salgını

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durdu, sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu, ticarî faaliyetler askıya alındı. İnsanlar hiç olmadığı kadar eve kapandı ve birçok ülkede karantina ilan edildi. Bölgesel ve küresel ulus-üstü kurumların varlığının ve geleceğinin sorgulanmaya başlandığı, ulus-devlet anlayışının ise yükselen bir değer hâline geldiği bir süreç yaşanıyor...