< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 56 (Ağustos 2020)

Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bakış açısıyla; tarih, kültür, uluslararası ilişkiler ve bilişim gibi farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda özgün yazıların yanı sıra bir de kitap incelemesine yer verdik.

Sayı 55: COVID-19 Küresel Salgını

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durdu, sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu, ticarî faaliyetler askıya alındı. İnsanlar hiç olmadığı kadar eve kapandı ve birçok ülkede karantina ilan edildi. Bölgesel ve küresel ulus-üstü kurumların varlığının ve geleceğinin sorgulanmaya başlandığı, ulus-devlet anlayışının ise yükselen bir değer hâline geldiği bir süreç yaşanıyor...

Sayı 54 (Şubat 2020)

Bu sayımızda Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan yazılarla huzurunuzdayız. Azerbaycan’dan Tacikistan’a farklı ülkelerle ve ekonomiden dış politikaya farklı konularla ilgili çalışmaların yanı sıra ABD istihbarat kurumlarına ilişkin bir çalışmaya daha yer verdik.

Sayı 53 (Kasım 2019)

Ekonomiden hukuka, ticaretten dış politikaya farklı konularda hazırlanan özgün çalışmaları içeren bu yeni sayımızla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda ekonominin farklı boyutlarını ve dolaylı olarak ekonominin hukukî boyutunu kapsayan iş hukuyla ilgili analizlerin yer aldığı yazılara yer verdik.

Sayı 52 (Ağustos 2019)

Alanında temayüz etmiş kıymetli hocalarımız tarafından üzerinde çok fazla çalışılmamış konularda hazırlanan özgün makaleleri bir araya getirdiğimiz bu yeni sayımızla tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda birbirinden konu itibarıyla farklı alanlarda kaleme alınmış yazılara yer verdik.

Sayı 51: Millî Mücadelenin 100. Yılı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak hürriyet mücadelesini başlatmasının üzerinden tam yüz yıl geçti. Bu büyük mücadelenin anlamı ve önemini yeni nesillere aktarmak, bugün içinde bulunduğumuz türlü zorlukları aşarak millî şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu sayımızda Millî Mücadele’ye farklı açıdan ışık tutan makaleler yer almaktadır.

Sayı 50: Kuruluşunun 50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi - II

Bir önceki sayıda olduğu gibi, MHP’yi bütün yönleriyle ele aldığımız bu sayımızda da birçok çok değerli siyaset ve bilim insanı, MHP, Türk milliyetçiliği ve Türkiye’nin son elli yıllık siyasi tarihine ışık tutan bilgileri bizlerin istifadesine sunmaktadır. 

Sayı 49: Kuruluşunun 50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi - I

Türk siyasî hayatının en köklü kurumlarından ve Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi olan MHP, 9 Şubat 2019 itibarıyla 50 yaşına girecektir. Kuruluşundan itibaren çok badireler atlatan ve zorluklara göğüs geren, özellikle de 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsünden sonra içinden geçtiğimiz süreçte Cumhuriyetimizin üçüncü evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte oyun kurucu bir rol üstlenen MHP’yi bütün yönleriyle bu sayıda ele alıyoruz. 

Sayı 48: Avrasya'da Güncel Meseleler: Toplum, Siyaset, Güvenlik

Türkiye kendi millî menfaatleri çerçevesinde Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle ve bunların içinde olduğu uluslararası ve bölgesel örgütler ve birlikler ile sıkı ilişkiler geliştirmelidir. Türkiye, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, yetişmiş insan gücü ve ekonomik potansiyeli ile bir bölgesel güçtür ve orta-uzun vadede bir süper güç olma potansiyeli taşımaktadır.

Sayı 47: Türk Devlet Felsefesi - II

Dergimizin bir önceki sayısında “Türk Devlet Felsefesi” konusunu ele almıştık. Yine Türk Devlet Felsefesi’ni esas almakla birlikte, konunun daha önceki sayıda işlenmeyen farklı boyutlarının ele alındığı bu sayımız Sayın Prof. Dr. Hanifi Macit ve Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu hocalarımızın sayı editörlüğünde hazırlanmıştır.