Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 31: Türk Milliyetçileri-II

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

İçeriğin zenginliğinden dolayı bir tür antolojik çalışma görünümünde olan Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin Türk Milliyetçileri sayısının bu ikinci cildinde kaldığımız yerden devam etmeye çalıştık. Millî meselelere duyarlı ve alanlarında yetkin bilim insanları tarafından üretilen birbirinden değerli makaleler; hem sosyolojiden eğitime, tarih ve edebiyattan siyaset bilim ve uluslararası ilişkilere bilimsel bir seviye ortaya koymakta, hem de sorumlu entelektüel bir tavır ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir yandan Türk Tarih ve Milliyetçiliğine adanan ömürler olarak tanımlanan Mümtaz Turhan, İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Kaplan, Necmettin Hacıeminoğlu, Altan Deliorman ve Arif Nihat Asya gibi önemli şahsiyetler Türk Milletinin hizmetine sundukları çalışmalarıyla ve bu çalışmalarda ortaya koydukları kendilerine özgü tespit ve öngörüleriyle ele alınmakta, öte yandan evrensel araştırma yöntemleri ve kuralları ışığında bilim, sanat ve edebiyat dünyasına sağladıkları kazanımlarla okuyucuya sunulmaktadır.

Batı dünyasında genelde 18. yüzyılın sonları, yani Fransız İhtilali ile paralellik arz eden milliyetçiliğin Türklük bağlamında asırları aşan bir süreklilik göstermesinin en önemli nedenlerinden biri; onun, Batı dünyasında olduğu gibi romantik veya popüler siyasal bir akım değil, zamanlar, olaylar, akımlar ve ekoller üstü bir duyuş, düşünce ve yaşam tarzı olarak algılanmasıdır. İşte kendine özgülüğü ve özgünlüğü ile hayatiyetini sürdüren Türk Milliyetçiliği ülküsü, bu sayımızın her iki cildinde inceleme konusu yapılan ve şükran, minnet ve rahmetle andığımız abide şahsiyetlerin katkılarıyla var olmaya devam edecektir. İlim, irfan ve tefekkürü ile bu sürecin devamına katkıda bulunacak yeni kutup yıldızlarının doğmasına vesile olması dileklerimizle iyi okumalar…

İçindekiler

  • Türk Tarihine, Türk Milliyetçiliğine Adanan Bir Ömür: İbrahim Kafesoğlu // Prof. Dr. Muallâ UYDU YÜCEL 
  • Prof. Dr. Mehmet Kaplan ve Türk Milliyetçiliği // Prof. Dr. Birol EMİL 
  • Necmettin Hacıeminoğlu ve Türk Aydını // Doç. Dr. Yüksel TOPALOĞLU 
  • Yaşayan Türkçenin Bir Sevdalısı: Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş // Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN 
  • Türk Bilim ve Kültür Adamı Olarak Mümtaz Turhan // Prof. Dr. Hüseyin AKYÜZ 
  • Sanatkâr Tarihçi: Altan Deliorman // İsa KOCAKAPLAN  
  • Arif Nihat’ta Milliyetçi Tavır // Prof. Dr. Saadettin YILDIZ 
  • Küreselleşme Sürecinde Balkanlarda Türk Varlığı ve Türkçe İle Türklüğün Savunması // Doç. Dr. Ergin JABLE - Refki TAÇ - Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI
Tamamını okuyun...