Sayı 39: Kadın ve Mitoloji-II

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ dergimizin Mayıs-Haziran sayısı yine kadın ve mitoloji bağlamlı çok kapsamlı bir konu veya içerik zenginliği arz etmektedir. Yani edebiyattan sanata, dini kaynaklardan insan anlayışlarına ve halk anlatılarına kadar geniş bir yelpazeye seslenen akademik çalışmalarda kadın kavramı eleştirel irdelemeler ışığında ele alınmaktadır. Fakat çalışmaların değişmeyen ortak paydası; Türk kültür ve değerler sisteminin hareket noktası olarak öngörülmesidir. Diğer bir ifadeyle, zaman zaman Orhun Abideleri referans kaynak özelliği taşırken, zaman zaman da kutsal kitabımız Kuran’daki kadın şahsiyetlerin klasik Türk şiirine yansımaları ön plana çıkmaktadır.

Bu sayımızın öne çıkardığı önemli konularından biri; Türk mitolojisindeki yeraltı kötücüsü olan “erlik han” kavramıdır. Öte yandan Yörüklerde kadın olmak ayrı bir çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Bir başka çalışmada ise kadın imgesinin Teke yöresi Türkülerinde nasıl varlık bulduğu belirtilmektedir.

Bu tür özel bağlamlı çalışmaların yanı sıra, halk anlatılarında insan anlayışı ve kadının yeri gibi daha genel kapsamlı araştırmalar da bu sayımızda dikkatleri çekmektedir. Dolayısıyla, son iki ciltlik sayımızı oluşturan kadın ve mitoloji başlığı altındaki çalışmaların içerdiği zengin kaynakça araştırmacılara büyük bir katkı sağlayabildiği gibi ele aldığı konular itibarıyla da kıymetli okuyucularımıza entelektüel bir katkı sunabileceği düşüncesiyle iyi okumalar dileriz.

 

İçindekiler

  • Halk Anlatılarında-Cinsiyet Ayrımı Ötesinde-İnsan Anlayışı ve Kadının Yeri // Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
  • Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın // Dr. Asuman GÜNEŞ ULUS
  • Kur‘an’daki Kadın Şahsiyetlerin Klâsik Türk Şiirine Yansıması // Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
  • Türk Mitolojisinin Yer Altı Kötücüsü ‘Erlik Han’ // Yasemin USTA DEMİRLİKAN
  • “Yörüklerde Kadın Olmak…”  // Doç. Dr. Nazmi AVCI
  • Teke Yöresi Türkülerinde Kadın İmajı // Arş. Gör. Fatma Zehra BOLAT
  • Mitoloji ve Kadın // Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU
Tamamını okuyun...