Sayı 42: Sürgün ve Göç

Dergimizin bu sayısında değişik bölgelerden Anadolu’ya doğru gerçekleşen göç olgusunun tarihî ve sosyolojik boyutu üzerine inceleme ve araştırmaları içeren çalışmaların yanı sıra uluslararası hukuk açısından ve günümüzde yaşanan insani dramlar açısından inceleyen yazılara yer verilmiştir.