Sayı 44: Para Vakıfları

Sosyal ekonomi kavramı; kooperatifler, birlikler, dernekler ve vakıflardan oluşan, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektörün yanı sıra üçüncü bir sektörü ifade etmektedir. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluşlar dünyada hükûmet dışı kuruluşlar (NGO), ülkemizde ise sivil toplum kuruluşları (STK) olarak isimlendirilmektedir. Dergimizin bu sayısının konu başlığı olan para vakıfları da bu kuruluşlardan biridir.

Sayı 43: Bilişim ve Teknoloji

Teknoloji sosyal hayatın içine gittikçe artan bir derecede etki ederken, teknoloji ve bilişimin sadece fen bilimleri alanını ilgilendiren kavramlar olmadığını bizzat tecrübe ederek görmekteyiz. Tam da bu sebeple, konunun bir sosyal bilim dergisinde ele alınmasını uygun gördük ve dergimizin bu sayısını “teknoloji ve bilişim” konularına ayırdık.