Sayı 55: COVID-19 Küresel Salgını

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durdu, sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu, ticarî faaliyetler askıya alındı. İnsanlar hiç olmadığı kadar eve kapandı ve birçok ülkede karantina ilan edildi. Bölgesel ve küresel ulus-üstü kurumların varlığının ve geleceğinin sorgulanmaya başlandığı, ulus-devlet anlayışının ise yükselen bir değer hâline geldiği bir süreç yaşanıyor...

Sayı 54

Bu sayımızda Kafkasya’dan Orta Asya’ya uzanan yazılarla huzurunuzdayız. Azerbaycan’dan Tacikistan’a farklı ülkelerle ve ekonomiden dış politikaya farklı konularla ilgili çalışmaların yanı sıra ABD istihbarat kurumlarına ilişkin bir çalışmaya daha yer verdik.