Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 32: Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında; Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım konusunu ele almaya çalıştık. Bir yandan mart ayının Çanakkale Zaferi başta olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde tarihe not düşecek zaferlerle anılması, diğer yandan her yıl nisan ayında yeniden ısıtılıp dünya gündemine taşınan sözde soykırım iddiaları böyle bir temanın dergi gündemimize taşınmasına neden olmuştur. Özellikle kadim kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan dünya coğrafyasının birçok yerinde kurduğu düzen ve devletlerle varlığını ebed-müddet sürdürme başarısını gösteren büyük Türk Milleti, Osmanlının son dönemiyle başlayan çekilme ve küçülme sürecinde eşi benzeri görülmemiş insanlık dışı tutum ve davranışlara maruz kalmıştır. Dolayısıyla günümüzde sıklıkla kullanılan diaspora, sürgün, işkence, asimilasyon, katliam ve soykırım, Türklerin büyük bedellerle tecrübe edip aşinalık kazandığı sosyolojik kavramlar olarak hafızalarımızda yer etmiştir. Ata yurt Türkistan’dan Kafkaslara, Ortadoğu’dan Balkanlara yaşanan çeşitli trajik olaylarla tarih sahnesinden silinmeye çalışılan varlığımız; reva görülen her türlü baskı, işkence, asimilasyon ve soykırıma rağmen, takdire şayandır.

Çok kıymetli araştırmacı, yazar ve akademisyenlerimizin büyük katkılarıyla hazırladığımız bu sayıda; özellikle oluşturulan yapay uluslararası kamuoyunun aksine dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamış veya yaşamaya devam eden soydaşlarımıza uygulanan asimilasyon ve soykırım hadiseleri bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle mercek altına alınmış ve okuyucuya sunulmuştur. Yani, Kıbrıs’ta, Doğu Türkistan’da, Kırım’da, Azerbaycan’da ve Balkanlarda Türk olmak, Türk kalmak ve Türk olarak yaşamaya devam etmek hangi bedeller karşılığında gerçekleştirildiği çok açık bir biçimde ortaya konulmaktadır. Öte yandan bu sayıda bir ilki gerçekleştirerek, Bakü’den gönderilen bir makalemizi Azerbaycan Türkçesi ile hazırlandığı özgün haliyle yayınlıyoruz. Dergimizin bu sayısının; soykırım ve asimilasyonu iliklerine kadar yaşamış ve bu anlamda her türlü mağduriyete uğramış milletimizin aleyhine sözde soykırım iddialarına cevap oluşturacak bilimsel ve akademik bir zemine vesile olması ümidiyle iyi okumalar diliyoruz.

İçindekiler

  • Türklerin Uğradığı Sürgünleri ve Soykırımları Anlatan Edebi ve Bilimsel Eserler // Yrd. Doç. Dr. Salim DURUKOĞLU 
  • Kırım Türklerinin Sürgünü ve Vatana Dönüş Mücadelesi (1944–1990) // Prof. Dr. Kemal ÖZCAN 
  • Türklerin Uğradığı İşkence, Sürgün, Katliam ve Soykırımlar Sözlüğü // Yrd. Doç. Dr. Salim DURUKOĞLU - Sevim SALİK 
  • Ermeni Katliami ve Hocali Soykirimi // Doç. Dr. İrade ALİYEVA 
  • Doğu Türkistan’ın Geleceği ve Çin // Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 
  • İlk Gregoryen Ermeni/Hayk Toplumunun Doğu Anadolu Bölgesindeki Varlıkları, Hayaşa Bölgesindeki Katliamları ve Asimilasyon Hareketleri // Dr. Tahir Erdoğan ŞAHİN 
  • Yusuf Baksan Efendioğlu’nun Günlükleri ve Ona Gönderilen Mektuplardan Karaçay-Malkar Türklerinin Gördükleri Sürgün, Katliam ve İşkenceler // Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
  • Kıbrısta Türk Olmak // Doç. Dr. Nesrin SİS 
  • Anadolu’da Türk Olmak: Doğu Anadolu’dan Türklerin Tehciri Haritası… // Cezmi YURTSEVER 
  • Türklerin Maruz Kaldığı İşkence, Sürgün, Katliam ve Soykırım Kaynakçası // Yrd. Doç. Dr. Salim DURUKOĞLU - Betül ÖZDEMİR  
Tamamını okuyun...