Sayı 37: Ekonomi ve Dinamikleri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyamızda TÜRKİZ dergimizin Ekonomi ve Dinamikleri başlıklı bu sayısında ekonomiyle doğrudan veya dolaylı ilintili ve ona etkide bulunan alanlarla ilgili çalışmalara yer vermeye çalıştık. Genel çerçevede kuramsal irdelemelerin yanı sıra Türkiye ve Türk ekonomisi odaklı uygulamalı örneklere de rastlamak mümkündür. Hatta vergi teşvikleri bağlamında Türkiye ve AB uygulamalarının karşılaştırmalı bir çalışması da bulunmaktadır.

Günümüz toplumlarında sıklıkla sorunlu alan olarak belirtilen sosyal güvenlik sistemleri ve Türkiye’deki sürdürülebilirliği, özellikle yeni kurumsal yapısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ışığında mercek altına alınan araştırmaların yanı sıra, ülkemizde son zamanlarda belirgin bir artış gösteren yabancı banka yatırımları ele alınmaktadır. Bu konu irdelenirken özellikle milli bankacılık perspektifinden bakılarak hâlihazırda veya olası riskler ve ekonomik sıkıntılar irdelenmektedir. Öte yandan Birçok gelişmiş batı toplumlarındaki örneklerinden hareketle ulaşım ağının önemli bir ayağı olan demiryolu taşımacılığı ekonomik açıdan ele alınmakta ve özelleştirme uygulamasına tabi tutulup tutulamayacağı enine boyuna çalışılmaktadır. Diğer bir çalışmada ise, Vergilendirmenin temel amaçları bağlamında Türk vergi sistemi tartışılmaktadır.

Terörün tüm yoğunluğu ve ağır sonuçlarıyla ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödettiği bu günlerde yaşananlara ekonomik açıdan ışık tutacağına inandığımız bir çalışmada, terörün kaynakları ve GAP’ın bölgedeki terör olaylarına yönelik etkilerinin incelenmesine tanık olmaktayız. Ekonominin farklı dinamikleriyle sorgulamaya tabi tutulduğu sayımızın birçok araştırmacı ve okuyucuya kaynak oluşturacağı inancıyla iyi okumalar dileriz.

İçindekiler

  • Ekonomik Yatırım Programlarının Terörü Azaltmadaki Etkisi: Türkiye Gap Projesi ve Pkk Örneği // Burak KÜRKÇÜ 
  • Vergilendirmenin Temel Amaçları Bağlamında Türk Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme // Kağan TOSUN
  • Demiryolu Taşımacılığında Özelleştirmeler ve Türkiye Tecrübesi // İsmail Çağrı ÖZCAN
  • Yabancı Banka Girişlerine Millî Bankacılık Perspektifi nden Bakış // Mert YALÇINKARA
  • Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Türkiye’de Sistemin Sürdürülebilirliği // İlham KUTLUSELİM
  • Vergi Teşviklerinde Türkiye ve AB Uygulamalarının Değerlendirilmesi // Turhan YILMAZ
Tamamını okuyun...