Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Araştırma Merkezleri

Araştırma Merkezleri, kendi disiplini içinde ilgili uzman ve araştırmacıların yapacağı çalışmalar yoluyla faaliyetlerini yürütür. Her araştırma merkezi; olayları, geçmişi ve geleceği tarihi, kültürel, siyasal ve sosyal derinlik içinde stratejik bir bakış açısı içinde değerlendirir ve geleceğe dönük tasarımlar ortaya koyar. Bu amaçla araştırma, inceleme, değerlendirme, analiz çalışmaları yapar. 

TASAV aşağıda belirtilen altı Stratejik Araştırma Merkezi vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir: