Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

TASAV - Başkanın Konuşmaları

TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun "Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Önerileri" Başlıklı Çalıştayda Yaptıkları Konuşma

TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk AKSU’nun 21 Aralık 2013'te Ankara'da düzenlenen “Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve  Alternatif Çözüm Önerileri” başlıklı Türk Akademisi Çalıştayında yapmış oldukları konuşmanın tam metnidir.