Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Vakıf Hakkında

TÜRK AKADEMİSİ Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’de ve dünyada, yaşanmış ve yaşanmakta olan olayları; siyasi, sosyal, tarihi ve kültürel derinlik içinde ve stratejik bakış açısıyla değerlendiren, bu alanda geleceğe dönük tasarımlar ortaya koyarak gelecek vizyonu oluşturan bir düşünce kuruluşudur. “Türk Akademisi” dünyayı Türkçe okuyan ve sadece millî vicdanın sesi olan Türk düşünce ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ile oluşturulan kurumsal bir yapıyı ifade etmektedir.
TASAV ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilimsel inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunur; analiz ve değerlendirmeler yaparak kamuoyuna duyurur, olayları stratejik bakış açısı ile objektif kriterleri esas alarak değerlendirir.

İlke ve Değerlerimiz

  • Tarafsızlık
  • Bağımsızlık
  • Bilimsellik
  • Açıklık
  • Doğru bilgilendirme
  • Etik kurallara bağlılık
  • İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve adaleti esas almak
  • Türkçeyi iyi kullanmak, Türkçenin dünyada yaygın olarak kullanılmasına katkı sağlamak,
  • Türkiye’nin tarihi birikiminin, kültürel değerlerinin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, beşeri-askeri-iktisadi kapasitesinin, jeopolitik avantajlarının ve jeostratejik konumunun ve bundan kaynaklanan tehditlerin farkında olmak.

Başkanın Mesajı
TASAV Logosu

Misyon ve Vizyon
Mütevelli Heyeti