< < TASAV -TASAV - Sayı 34: Türk Dünyasında Kültür ve İnanışlar

Sayı 34: Türk Dünyasında Kültür ve İnanışlar

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyamızda Türkiz dergimizin bu sayısını, Türk Dünyasında Kültür ve İnanışlar başlığı altında özellikle kültürün içeriğini oluşturan sanat, edebiyat, gelenek, görenek ve inanç sistemleri bağlamında yapılan alan çalışmalarına ayırdık. Bu yüksek kalibreli akademik araştırmalar geçmişten günümüze tarihi ve kültürel hafızalarımızı canlı tutan anıtlardan, mezarlara ve yaşam biçimlerine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. “Tarihteki Türkleri Okumak” başlıklı çalışmada Türk Milletinin varlığının dünyanın birçok coğrafyasında varlık mührü olarak kalıcı ve somut eserlerde vücut bulduğu bilimsel verilerle ifade edilmektedir. Diğer bir çalışmada ise, Balkanlardaki en kalıcı kültürel miraslarımızdan “Meşhed-i Hudavendigar” ın günümüze kadarki varlık süreci anlatılmaktadır. Öte yandan, Türk-İslam medeniyetinde şehir kavramı örneklerle enine boyuna ele alınmaktadır. Yine Türk dünyasında geçmişten günümüze inanç sistemleri tören ve ritüelleriyle araştırma konusu olurken, bir başka incelemede Şamanizm’in Anadolu’ya yansıması örnek bir çalışmayla gündeme gelmektedir.

 Bu sayımızda dikkatleri çeken diğer önemli konular arasında, yönetim sistemleri ve tarih yazıcılığı da bulunmaktadır. Türk dünyasına sanatt an edebiyata, düşünceden inanç sistemlerine kadar farklı bir çerçeveden bakılan bu sayımızın akademik ve entelektüel camiaya özgün bir katkı sağlayacağını umar iyi okumalar dileriz.

İçindekiler

  • Taştaki Türkleri Okumak // Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN 
  • Kosova'daki Tarihi ve Kültürel Mirasımız Meşhed-i Hudavendigar // Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU 
  • Türk – İslam Medeniyetinde Şehir // Doç. Dr. Ümit KILIÇ 
  • Türk Dünyasında Evrenin Yaratılışı Hakkındaki Efsaneler // Memetkul CORAYEV - Aktaran: Yrd. Doç. Dr. Filiz KIRBAŞOĞLU 
  • Şamanizmin Anadolu'ya Yansıması: Erzincan İl Örneği // Yrd. Doç. Dr. Kader ALTIN 
  • Türk Edebiyatında Anadolu’ya Geri Dönüş -1- // Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK 
  • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkçülük ve Türk Tarih Yazıcılığı /Yrd. Doç. Dr. Uğur AKBULUT 
  • Türk Devletlerinde Hakimiyetin Paylaşılmazlığı-Yönetim Ortaklığı Geleneği // Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI
Tamamını okuyun...