Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Misyon ve Vizyon

 

MİSYONUMUZ

TASAV’ın amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ilkeleri temelinde, ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasî, kültür ve eğitim hayatının geliştirilmesine; millî menfaat, millî güvenlik ve birlik anlayışının, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasi kültürünün, jeopolitik ve jeostratejik düşünce biçiminin yaygınlaştırılmasına; toplumda millî, vicdanî ve ahlâkî değerlerin hâkim kılınmasına; Türkiye’nin dünyadaki gelişmelerde belirleyici ve yön tayin edici bir konuma yükselmesine katkı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanmış olayları ve yeni gelişmeleri, tarihî ve kültürel bir derinlik ve millî şuur içerisinde ele alarak doğru bilgi üretmek suretiyle kamuoyunu aydınlatmak; ekonomik, sosyal, siyasî, kültürel alanlarda geleceğe dönük projeksiyonlar yaparak Türkiye’nin tarihî ve kültürel kimliği ve jeostratejik konumuyla uyumlu politikalar geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak; bunun için sivil, bağımsız ve özgün bilgi üreten ve özgürce paylaşan bir düşünce kuruluşu olmak; çalışmalarında ve her türlü faaliyetinde Türk millî vicdanını yansıtan bir duruş sergilemektir.