< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 13: Kimlik

Kimlik ve onunla yakından alakalı olan; “Millî Kültür”, “Vatandaşlık”, “Öteki” gibi kavramların gündemden hiç düşmediği bir dönemdeyiz. Dünyanın hemen hemen her tarafında bu hususlarda tartışmalar söz konusu.

Sayı 12: Terör ve Siyaset

“Terör ve Siyaset” konusunun işlendiği bu sayının hedefi, Türkiye’de gündemden düşmeyen, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları kaşıyarak ülkenin geleceğini ipotek altına alan terör ve terörizm sorununa ışık tutmak, çözüm arayışlarına yeni bir perspektif kazandırmaktır.

Sayı 10: Kültür ve Siyaset

Kültür ve siyaset, pozitif anlamda Siyam ikizleri gibi göbekten birbirlerine bağlı iki temel kavramdır. Birbiriyle olma dışında bu iki kavramın suni müdahalelerle birbirleriyle çatıştırıldığı, yapay kültürel tip yaratma iddiasındaki bazı tekçi düşünceler de mevcut olmuştur.

Sayı 9: Siyaset ve MHP

MHP ve Türk milliyetçiliğinin siyasi mücadelesiyle ilgili sağlıklı ve doyurucu bilgiler sunan bu sayımızda Türk milliyetçiliği idealinin ve onu temsil eden MHP’nin kuruluş aşamasından günümüze uzanan süreçte aldığı yol ve bu partinin öncülüğünü yaptığı siyasi hareketin toplumsal yapı ve fikir akımları içindeki konumu ele alınıyor.

Sayı 8: Medya ve Siyaset

Medya ve Siyaset biri olmazsa diğerinin de olamayacağı kadar çok önemli iki kurumdur: Bu iki kurum, birbirlerini besledikleri kadar yok etmeye çalışırlarken de seçmen ya da okuyucu kitlesi bakımından çok tehlikeli ilişkiler içinde olabilirler.

Sayı 7: Siyaset ve Etik

Bir yönetim sanatı olarak ele alacağımız siyaset, yönetim ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yönetim gücünün elde tutulması esasına dayanır. Dolayısıyla siyaset, insanla ilgili olarak toplumsal hayatı önemli şekilde etkileyen her konuda varlığını hissettirir.

Sayı 6: Milliyetçilik

Bu sayıda, milliyetçiliğin bir romantik duygu, boş bir hayal, bir subjektif hâlet olmayıp insanlığın organik bünyesi içinde hayati ve sosyolojik fonksiyonu olan, objektif bir amil olduğunu ve insanlığın ilerlemesine de hizmet ettiğini farklı yönlerden ele alarak değerlendiren makaleler yer alıyor.