Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 9: Siyaset ve MHP

MHP ve Türk milliyetçiliğinin siyasi mücadelesiyle ilgili sağlıklı ve doyurucu bilgiler sunan bu sayımızda Türk milliyetçiliği idealinin ve onu temsil eden MHP’nin kuruluş aşamasından günümüze uzanan süreçte aldığı yol ve bu partinin öncülüğünü yaptığı siyasi hareketin toplumsal yapı ve fikir akımları içindeki konumu ele alınıyor.

Sayı 8: Medya ve Siyaset

Medya ve Siyaset biri olmazsa diğerinin de olamayacağı kadar çok önemli iki kurumdur: Bu iki kurum, birbirlerini besledikleri kadar yok etmeye çalışırlarken de seçmen ya da okuyucu kitlesi bakımından çok tehlikeli ilişkiler içinde olabilirler.

Sayı 7: Siyaset ve Etik

Bir yönetim sanatı olarak ele alacağımız siyaset, yönetim ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yönetim gücünün elde tutulması esasına dayanır. Dolayısıyla siyaset, insanla ilgili olarak toplumsal hayatı önemli şekilde etkileyen her konuda varlığını hissettirir.

Sayı 6: Milliyetçilik

Bu sayıda, milliyetçiliğin bir romantik duygu, boş bir hayal, bir subjektif hâlet olmayıp insanlığın organik bünyesi içinde hayati ve sosyolojik fonksiyonu olan, objektif bir amil olduğunu ve insanlığın ilerlemesine de hizmet ettiğini farklı yönlerden ele alarak değerlendiren makaleler yer alıyor.

Sayı 3: Türkçe: Ses Bayrağımız

Dil; içinde düşündüğümüz, nefes alıp verdiğimiz, var olduğumuz, atalarımızın mirasını fark ettiğimiz kadar onların nefesini hissettiğimiz muazzam bir yapıdır. Bu sayıda, “Ses Bayrağımız” kabulü ile ana dilimiz Türkçeyi odağa aldık.

Sayı 2: Diplomasi ve Siyaset

Akademik ve entelektüel birikimi, “uluslararası ilişkiler ve siyaset” konusunun değerlendirilmesinde bir araya getirdik. Dergimizin bu sayısı; farklı alanlardan, farklı bakış açılarına sahip değerli akademisyen ve entelektüellerin birikimini okuma fırsatı sağlıyor.

Sayı 1: İnsan Hakları

İlk sayımızda siyasetin esasına “insan haklarını”, dolayısıyla insanı yerleştirmek istedik. Gelecek sayılarımızda da, insanımızın ve insanlığın barış, güven ve huzur içinde yaşamasına fikrî katkı sağlamak için çalışacağız.