Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 27: II. Akademisyenler Kurultayı Bildirileri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

İçindekiler

 • Ekümenik Buhran: Heybeliada Ruhban Okulu / Doç. Dr. Salim GÖKÇEN 
 • Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Bu Bağlamda Çok Dillilik / Doç. Dr. Halil AYTEKİN
 • Türk Kültüründe Öteki Kavramı / Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR 
 • Orhun Abideleri’nden Andımıza Vatandaşlık Kavramı/ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL 
 • Türk Dünyası Geçmişi, Bugünü ve Gelecek / Yrd. Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL 
 • Büyük Hun Hakanı Çi-Çi’den Atatürk’e “Ya İstiklal Ya Ölüm” Düşüncesi / Yrd. Doç. Dr. Emin KIRKIL 
 • Üniversitede Felsefenin Önemi / Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
 • Türkçe Öğretmeninin Yetiştirilmesi / Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ 
 • Mesleki Teknik Orta ve Yüksek Öğretimde Problemler ve Çözüm Önerileri / Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK - Prof. Dr. Seyhan FIRAT 
 • Öğretmen Eğitimi ve Etik / Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN 
 • Günümüz Edebiyatında Türkçü Yönelimler ve Meslek Örgütü İhtiyacı / Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK 
 • Siyasal Partilerin Kamuoyu Oluşturması: İletişim ve Etkileşim Boyutu İçinde İkna Metodu / Yrd. Doç.Dr. Suavi TUNCAY
 • Din, Toplum ve Kalkınma / Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN 
 • Dil Kültür Siyaset ve Medya İlişkisi Kapsamında Post Modern Anlayış / Doç. Dr. Ali Osman ENGİN 
 • Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bankacılık ve Konya’da Faaliyet Gösteren Millî Bankalar / Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATALAY 
 • Doğu Karadeniz Havzasındaki Küçük Hidroelektrik Santraller Üzerine Teknik Değerlendirmeler / Doç. Dr. S. Serkan NAS – Yrd. Doç. Dr. Evin NAS
Tamamını okuyun...