Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 30: Türk Milliyetçileri

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısını Türk Milliyetçilerine ayırdık. Daha önceleri yayınladığımız Milliyetçilik sayısında, özellikle kuramsal ve ilkesel boyutta kavramın farklı anlamlarına, algı biçimlerine ve tarihsel sürecine yönelim söz konusuydu. Bu sayımızda ise; Türk Milliyetçilerinin Türk fikir, siyaset, bilim ve sanat hayatına düşünce ve üretim tarzlarıyla hangi katkılarda bulunduklarını sunmaya çalıştık. Türk düşünce ve siyasi hayatına katkıda bulunan milliyetçi aydınlarımızın sayısının ve sağladıkları katkılarının yoğunluğu dikkate alındığında, Türk Milliyetçileri sayımızı birkaç cilt olarak çıkarma zorunluluğu doğdu. Bir tür antolojik çalışma şekline dönüşen sayımızın bu cildinde; Türk Milliyetçiliği ülküsü ve düşüncesinin ebedi şahsiyet ve kutup yıldızları olan Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Osman Turan, Fethi Tevetoğlu, Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Nihal Atsız ve Ismayıl Baltacıoğlu’nun zor şartlarda bıkmadan, usanmadan ve ümitsizliğe kapılmadan sergiledikleri dava adamlığı duruşlarıyla ürett ikleri çok kıymetli eserlerinden hareketle Türk Milletine sağladıkları katkılar değerli bilim adamlarımızın çalışmalarıyla ifade edilmektedir. Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna, kurumlaşmasına, gelişmesine ve Türk Milleti’nin dilde, fi kirde ve işte birlik ve bütünlüğüne büyük katkıları olan bu ülkü devlerinin ortaya koydukları düşünceler ve eserler; bin yıllık devlet geleneğimizi sürekli kılan fi kri yapının nesilden nesile aktarılmasını sağladığı gibi, çeşitli bilim dallarında çalışmalarda bulunan birçok bilim insanına da ışık tutmuş ve yön vermiştir. Şimdilik peş peşe iki cilt olarak planladığımız Türk Milliyetçileri sayımızın ilerleyen aylarda devamının da geleceği müjdesini siz değerleri okuyucularımıza vererek, millî düşünmek, millî araştırmak ve millî üretmek dileğiyle saygılar sunarız…

İçindekiler

  • Büyük Türk Düşünürü ve Sosyoloğu Ziya Gökalp (1876- 1924) // Prof. Dr. Hüseyin AKYÜZ 
  • Erol Güngör: Türk Milliyetçiliğinin Sosyolojisi // Doç. Dr. Mehmet DÖNMEZ 
  • Mümtaz Turhan’ın Milliyetçiliğe ve Modernleşmeye Bakışı / Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ 
  • Osman Turan ve Milliyetçi Camiadaki Yeri // Doç. Dr. Nevzat TOPAL 
  • Remzi Oğuz Arık ve Türk Milliyetçiliği // Prof. Dr. A. Osman UYSAL 
  • Fethi Tevetoğlu // Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI 
  • Atatürk’ün Öğretmenlerinin Yetiştirdiği Büyük Türkçü: Turan Yazgan (1938-2012) // Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 
  • Atsız Beg’in İlim Dünyası ve Millî Meseleler // Prof. Dr. Saadett in Yağmur GÖMEÇ 
  • Türk Aydını ve Bilim İnsanı Olarak Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1886- 1978) // Prof. Dr. Hüseyin AKYÜZ

 

Tamamını okuyun...