Sayı 24: Sağlık ve Siyaset

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Sağlık politikaları tüm dünyada sürekli tartışılan konulardan biridir. Sağlık hizmetinde esas amacın “ulaşabilirlik, kalite ve verimlilik” olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Sağlık alanındaki global ekonomik zorluklar, yaşlı nüfusve kronik hastalıklarda artış, hızla ilerleyen biomedikal teknoloji, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sağlık sistemlerinin bu zorlamalara ayak uyduramaması gibi faktörler ülkelerin sağlık sistemlerini değişime zorlamaktadır. Ülkemizde de 2003 yılından itibaren sağlık alanında önemli bir dönüşüm ve tartışma süreci yaşanmaktadır. AKP hükûmeti tarafından uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı verilen programın temeli aslında kamuda özel sağlık uygulamalarını teşvik eden ve özel sektör lehine sağlık politikalarını düzenleyen bir sistem olmasıdır. 

Ülkelerde uygulanan sağlık reformları veya programlarının gerçekten ülke yararına olup olmadığı bilimsel verilerle tüm değişkenleri ile birlikte değerlendirilerek analiz edilmeli ve bu sonuçlara göre planlamalar yapılmalıdır. Türkiye’de uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın tüm bileşenlerini detaylı olarak incelemek, ülkemiz ve milletimiz açısından ne gibi etkileri olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymak önemlidir. Çünkü “Ülkemizde uygulanması gereken ideal bir sağlık sistemi nasıl olmalıdır? Ve bu ideal sistem için yapılması gerekenler nelerdir?” sorularına cevap verebilmek ve sağlık alanında kendi önerimizi sunabilmek için uygulanan sağlık politikalarının fayda ve zararlarının iyi bilinmesi gereklidir. 


İçindekiler

  • Sağlık Sistemi İçinde “Aile Hekimliği”nin Yeri // Yrd. Doç. Dr. Çağlar BİLGİN 
  • Sağlık Sistemi İçinde “Performans Sistemi” // Burcu MORAN 
  • Sağlıkta Dönüşüm Programı İçinde “Tam Gün Yasası” ve “Performans Sistemi” // Uzman Dr. Turgut KARACA 
  • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği // Doç. Dr. Mustafa N. İLHAN 
  • Ülkemizde Uygulanan İlaç Politikası // Uzman Biyolog İlknur ALTINTAŞ 
  • Avrasya’da Yer Alan Türk Devletlerinde Sağlık Turizmi // Arş. Gör. Tuncay KARA 
  • Hemşirelik Mesleği: Tarihçe - Sorunlar ve Çözüm Önerileri // Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ - Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK 
  • AKP Hükûmetlerinin Sağlık Alanında Son On Yılda Uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programının (Sdp) Etkinliğinin ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi // Prof. Dr. Ahmet Selim YURDAKUL
Tamamını okuyun...