Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

66. Sayı (Aralık 2023)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

SUNUŞ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz 2023 yılının son sayısı olan 66. sayımızla hem bu yılı kapatıyor hem de Türkiye’nin, ikinci asrına yelken açışının heyecanını yaşıyoruz. Dergimizin de bünyesinde bulunduğu Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), 2023 yılında farklı konu başlıklarında “100. Yılında Cumhuriyet” temalı beş önemli kitap çalışmasına imza atmıştır. Bu kapsamda ekonomiden dış politikaya, şehircilikten iklim değişikliğine pek çok konu alanında uzman olan ve önemli kısmı dergimizin yazarları olan akademisyen ve uzmanlarca ele alınmıştır. TÜRKİZ ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidâr olacağına, Türk milletinin çalışarak ve birliğini koruyarak dünya için daha kuvvetli bir ışık olacağına inancımız tamdır.

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ Dergisi’nin bu sayısında da, bir öncekinde olduğu gibi muhtelif sosyal bilim alanlarından yazılar mevcuttur.  Ramin SADIK’ın “II. Karabağ Savaşı’ndan Sonra Güney Kafkasya’da Barış Arayışları” başlıklı makalesinde Türk dış politikasını yakından ilgilendiren ve 2020 yılında esaslı olarak değişen Karabağ meselesinin güncel durumuna mercek tutulmuştur. Aslında İkinci Karabağ Savaşı ve 19-20 Eylül 2023 antiterör operasyonlarının ardından Azerbaycan bakımından bir Karabağ meselesi kalmamıştır. Ancak henüz taraflar arasında kalıcı bir barış antlaşmasının imzalanmamış olduğu da bilinmektedir. Yazar, Aralık 2020’den sonra kalıcı barış için gündeme gelen önerileri/girişimleri analitik biçimde masaya yatırmakta ve Kafkasya araştırmacıları için faydalı sonuçlara ulaşmaktadır.

“Özel Güvenliğin Uluslararası Sorunlar Üzerindeki Etkisi: Rusya-Ukrayna Savaşında Wagner Grubu Örneği” başlıklı makalesinde, Mustafa Kemal ÖZTOPAL, 2023 Haziranı sonunda Rusya’da yaşanan ve literatüre Wagner Ayaklanması” olarak geçen olaylarla bir kez daha gündeme gelen özel ordular ve özel güvenlik şirketleri meselesine odaklanan, hem güncel hem de kavramsal bir çalışmaya imza atmıştır. Savaşın çeşitli maliyetlerinden kaçınma amacını da taşıyan, ABD ve Fransa gibi askerî ekollerin daha erken tecrübe ettiği bu harp ve güvenlik usulü Rusya’da yaşananlarla birlikte pek çok tehlikeyi de çağrıştırır hale geldi. Bu bakımdan yazarımızın eserinin karar alıcılar için de fikir verici olacağı değerlendirilmektedir.

Dursun Can EYÜBOĞLU’nun “Dede Korkut’taki Demirkapı” başlıklı makalesi, yazarın bir önceki sayımızda yer alan makalesinin adeta mütemmimidir. Dede Korkut hikâyelerinde sıkça geçen “Demirkapı”nın hem coğrafi hem manevi yönüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Destandaki Demirkapı(lar)ın Amuderya’daki Demirkapı mı, Dağıstan-Azebaycan arasındaki Derbent mi olduğu hususuna da değinilerek kavramın coğrafyası farklı bir bakış açısı ile değerlendirilmektedir 65. sayımızda olduğu gibi yazar EYÜBOĞLU, toponimlerin, yurtların kimlikleri olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Yücel NAMAL ve Melek Toparlak ŞAHİN’in “Kastamonu’da Kız Çocukların Eğitimi (1876-1914)” isimli makaleleri Türk milli kültürünü yansıtmakta oldukça özgün bir şehir örneği olan Kastamonu’daki eğitim hayatının tarihine ilişkin bir çalışmadır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında, Kastamonu vilayetinde faaliyet gösteren kız iptidai, kız rüştiye mektepleri ve kız sanayi mekteplerine dair kapsamlı bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bu eser, dönemin sosyal ve eğitim hayatını anlamak bakımından da alana katkı sunmaktadır.

Burcu Terzioğlu AKAY ve Birol AKGÜL’ün birlikte kaleme aldığı “Sosyal Medyanın Toplumun Alışveriş Algısı Üzerindeki Etkileri” başlıklı araştırma makalesi, dünyanın giderek dijital tüketim çağını yaşadığı bir dönemde, dijital medyanın özellikle “sosyal medya” boyutuna odaklanan bir çalışmadır. Yazarlar hem iletişim, hem de işletme alanlarının ilgi sahasına giren bu makaleyle üreticiler için de tavsiye niteliğinde bazı sonuçlara ulaşmaktadırlar. 

66. sayımızın okurlarımız ve akademik hayatımız açısından faydalı olmasını diliyor emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
Editör

 


 

İÇİNDEKİLER

Yalçın SARIKAYA Editörün Notu
Editor's Note
7-9
Ramin SADIK II. Karabağ Savaşı’ndan Sonra Güney Kafkasya’da Barış Arayışları
Seeking Peace in South Caucasus after the II. Karabakh War
11-51
Mustafa Kemal ÖZTOPAL Özel Güvenliğin Uluslararası Sorunlar Üzerindeki Etkisi: Rusya-Ukrayna Savaşında Wagner Grubu Örneği
The Impact of Private Security on International Issues: The Case of the Wagner Group in the Russia-Ukraine War
53-74
Dursun Can EYÜBOĞLU Dede Korkut'taki "Demirkapı"
“Demirkapı” in Dede Korkut
77-119
Yücel NAMAL
Melek Toparlak ŞAHİN
Kastamonu’da Kız Çocukların Eğitimi (1876-1914)
Education of Girls in Kastamonu (1876-1914)
121-159
Burcu TERZİOĞLU AKAY
Birol AKGÜL
Sosyal Medyanın Toplumun Alışveriş Algısı Üzerindeki Etkileri
The Effects of Social Media on Society’s Shopping Perception
161-191

 

 

 

Tamamını okuyun...