Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Cilt: 15, No: 1 (Nisan 2024)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

SUNUŞ

Türk ve Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve idrakinde olmanın heyecanını hissettiğimiz bu günlerde, aynı zamanda dergimizin 15. yılının ilk sayısını yayınlamanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizin de bünyesinde bulunduğu Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye Yüzyılının ruhuna uygun şekilde farklı konu alanlarında akademik yayın faaliyetlerine devam etmektedir. TÜRKİZ ailesi olarak ilelebet payidâr olacağına inandığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin menfaatine çalışmalarla siz kıymetli okurlarımızın huzuruna çıkma hevesindeyiz.

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ Dergisi’nin bu sayısında da bir öncekinde olduğu gibi muhtelif sosyal bilim alanlarından yazılar mevcuttur. Bununla birlikte çalışmalar genellikle siyasal bilimler alanlarındadır. Dr. Emrah KAYA’nın kaleme aldığı “Orta Koridor’un Dünya Politikasında ve Avrasya’da Artan Önemi” başlıklı araştırma makalesinde, son yıllarda uluslararası gündemde sıklıkla yer alan Kuşak-Yol İnisiyatifi ele alınmıştır. İlan edildiği 2013 yılından beri dünya gündemini meşgul eden Kuşak-Yol İnisiyatifi’nin en önemli güzergâhlarından birisi olan Orta Koridor’un özelliklerinin yanı sıra Avrasya için önemine değinen yazar, sistemsel dönüşüme paralel olarak küresel boyuttaki güvensizliğin arttığına ve Avrasya’da bir jeopolitik dönüşümün gerçekleştiğine işaret etmektedir

Mehmet Fatih KESİM’in “Özgür ve Açık Hint Pasifik Vizyonu ile Kuşak Yol İnisiyatifi'nin Orta Doğu'ya Siyasi ve Ekonomik Etkileri” başlıklı makalesinde uluslararası ilişkileri ve küresel siyaseti yakından ilgilendiren yeni ticaret ve güvenlik koridorlarından Özgür ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu ve Kuşak-Yol İnisiyatifi’nin Orta Doğu’ya etkileri karşılaştırılmıştır. Yazar, Orta Doğu’nun güncel jeopolitik durumunu özetledikten sonra yakın gelecekte etkileri görülmeye başlanacak olan, hem ticaret hem de güvenlik boyutları olan, iki koridor projesinin Orta Doğu’ya muhtemel etkilerini incelemektedir.

“Müslümanların Radikalleştiği Algısının Gelişimi ve Bu Kapsamda Oluşturulan Radikalleşme Modellerinin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde Özlem ACAR, başta Orta Doğu’dakiler olmak üzere İslam coğrafyasında geçen yüzyılın sonlarından beri gündemde olan radikalleşmeye ve dünyadaki radikalleşme algısına odaklanarak kavramsal bir çalışmaya imza atmıştır. Yazar, radikalleşmenin ve ardından gelen şiddetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan faktörleri karşılaştırarak dünyada Müslümanlara yönelik bakışın ne ölçüde etkilendiğini incelemiştir.

Yücel NAMAL ve Rabia ARI’nın “Dijitalleşen İletişim ve Enfokrasi Bağlamında Fransa Protestolarının Eleştirel Söylem Analizi: Nahel Merzouk Protestoları” başlıklı makaleleri, iletişimde dijitalleşmenin sosyal ilişkiler ve kimlik oluşumuna etkisini tahlil etmektedir. Makale, son yıllarda alanyazında popüler olan “enfokrasi” kavramına ışık tutmaktadır. 2023 yılının Haziran ayında Fransa’da trafik polisi tarafından dur ihtarına uymadığı için Nahel Merzouk adlı Cezayirli bir gencin öldürülmesiyle başlayan protestoların ve bu olaya ilişkin yapılan haberlerin analizi ile çevrimiçi haber metinlerinin etki gücü anlaşılmaya çalışılmıştır.

Merve BAHADIR, “Aktivizmden İdeolojiye ya da İdeolojiden Aktivizme: Tarihsel Süreci ve Kırılmalarıyla Feminizm” isimli makalesinde siyasal kavram ve akımlardan feminizmin kökenini ve tarihsel sürecini inceledikten sonra klasik feminist geleneklerle birlikte post-modern feminizm, psiko-analitik feminizm, siyahi feminizm gibi yeni feminist gelenekleri de karşılaştırarak ele almıştır. Türkiye’deki feminizm algısına da yer veren yazar, kadın-erkek arasındaki güç mücadelesinde denge unsurunun ne olduğu noktasında henüz bir mutabakata varılmamış olmasına dikkat çekmiştir.

15. Cildimizin 1. Sayısının (esasen 67. Sayımızın), okurlarımız ve akademik hayatımız açısından faydalı olmasını diliyor, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
Editör


 

İÇİNDEKİLER

Yalçın SARIKAYA Editör'ün Notu
Editor's Note
6-7
Emrah KAYA Orta Koridor’un Dünya Politikasında ve Avrasya’da Artan Önemi
The Increasing Importance of the Middle Corridor in World Politics and Eurasia
9-35
Mehmet Fatih KESİM Özgür ve Açık Hint Pasifik Vizyonu ile Kuşak Yol İnisiyatifi'nin Orta Doğu'ya Siyasi ve Ekonomik Etkileri
The Political and Economic Impacts of the Free and Open Indo-Pacific Vision and the Belt and Road Initiative on the Middle East
37-61
Özlem ACAR Müslümanların Radikalleştiği Algısının Gelişimi ve Bu Kapsamda Oluşturulan Radikalleşme Modellerinin Değerlendirilmesi
The Development of the Perception that Muslims are Radicalized and Evaluation of Radicalization Models Created in This Scope
63-97
Yücel NAMAL
Rabia ARI
Dijitalleşen İletişim ve Enfokrasi Bağlamında Fransa Protestolarının Eleştirel Söylem Analizi: Nahel Merzouk Protestoları
Critical Discourse Analysis of French Protests in the Context of Digitalized Communication and Infocracy: Nahel Merzouk Protests
99-131
Merve BAHADIR Aktivizmden İdeolojiye ya da İdeolojiden Aktivizme: Tarihsel Süreci ve Kırılmalarıyla Feminizm
From Activism to Ideology or from Ideology to Activism: Feminism in its Historical Process and Ruptures
133-151

 

 

 

Tamamını okuyun...