Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 62 (Ağustos 2022)

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)


EDİTÖRÜN NOTU

Değerli TÜRKİZ okurları,

2022 yılının Ağustos ayında; önemli kısmı tarih alanında olan kıymetli araştırma makaleleri ile karşınızdayız. Muhtelif konulara odaklanması nedeniyle bir özel sayı niteliği taşımayan 62. Sayımızda Türk tarihini, hassaten diplomasi tarihini, kültür hayatını ve kalkınma hususunu konu edinen çalışmalar yayımlanmaktadır.

Her biri kıymetli emekler sonucu ortaya çıkan bu çalışmalardan; “Rum Piskoposu Neopatraslı Hrisanf’ın Türkler ve Onlara Komşu Halklar Hakkındaki Raporu” isimli makale Prof. Dr. Dinçer KOÇ tarafından yazılmıştır. Prof. KOÇ, çalışmasında bir Rum Ortodoks psikoposun 17. yüzyıl sonunda Rus Çarlığı için yaptığı seyahat ve bunun neticesinde hazırladığı raporu incelemektedir. Okurlarımız için çarpıcı bir takım bilgiler içeren çalışma, Çarlık Rusya’nın gerek Osmanlı Türkiyesi gerek Gacar İranı gerekse Türkistan hanlıklarına ilişkin neleri öğrenmeye çalıştığına, bu psikoposun muhtemel Rus işgalleri için Çarlık karar alıcılarına nasıl akıl verdiğine, velhasıl Anadolu’dan neredeyse Hindistan’a kadar olan sahada o dönemde olan bitene ışık tutmaktadır. Böylelikle orijinal bir kaynak Türkçe’ye aktarılmış da olmaktadır.

“Ziraat, Orman ve Hayvancılığın Islahına Dair Ziraat ve Fen Heyeti Tarafından Sultan II. Abdülhamid’e Sunulan bir Layiha” başlıklı makalede ise yazar Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK, mezkûr dönemdeki layihalar hakkında genel bilgi vermekte ve sonra ziraate ilişkin özel bir raporun değerlendirmesini yapmaktadır. Bu makaleyle, okurlarımız aynı zamanda dönemin zirai üretim modeli, ürün çeşitleri, tarım teknikleri, zararlı hastalıklarla mücadele, mahsulün korunması meselesi gibi pek çok husus hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Prof. Dr. Özkan DAŞDEMİR ve Arş. Gör. İbrahim Kurtcebe AKKUŞ tarafından kaleme alınan “Miftâh-ı Behişt’te Komşuluk Hukuku” başlıklı makale adından da anlaşılacağı üzere, İbrahim b. Ahmed’in Miftah-ı Behişt (Cennet’in Anahtarı) adlı eserinde komşu hakkı, komşuluk hukuku hususlarının ele alınışını incelemektedir.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih alanında Doktora öğrenimi devam eden Abdulkadir BABALIK tarafından hazırlanan “Halil Rıfat Paşa’nın Rusya ile Görüşmeleri” başlıklı makale ise, 19. yüzyıl başında Osmanlı tarafından Rusya’ya gönderilen Kaptan-ı Derya Halil Rıfat Paşa’nın oradaki diplomatik tecrübesini, müzakerelerini, değerlendirmelerini konu edinmektedir. İncelemeye konu dönem de şahıs da son derece önemlidir. Gerek hatırat incelemeleri açısından gerekse Osmanlı diplomasi tarihi açısından kıymetli bir başvuru kaynağı oluşturan bu çalışmayı tarih ve uluslararası ilişkiler öğrenci ve araştırmacılarına tavsiye ederim.

Dr. Mustafa MAYDA tarafından yazılan “Yerel Kalkınma Çalışmalarında Dijital Medyanın Etki Gücü” başlıklı makale dijitalleşme olgusunu yerel kalkınma bağlamında değerlendiren, bu kapsamda özellikle dijital medya faaliyetlerini, türleri, kapsamları ve etkileriyle analize konu eden bir çalışmadır. Sanayi 4.0 süreci de denilen yeni kalkınma evresinde daha fazla alana yansıyan dijitalleşme, gerek Türkiye’de gerekse dünyanın başka ülkelerinde kalkınmanın hem vazgeçilmez bir ögesi hem de önemli bir göstergesi durumundadır. Bu bakımdan MAYDA’nın çalışması dikkate şayandır.

Çalışmalarıyla, okurlarımızın ve konuyla ilgili akademisyenlerin istifadesini temin eden kıymetli bilim insanlarına, Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp KOÇAK’a, Editör Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet ŞAHİN’e, Doktora adayı Sayın Ufuk TOK’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçekleştiren kıymetli çalışanlara teşekkürlerimi sunuyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyorum.İÇİNDEKİLER

Yalçın SARIKAYA Editörün Notu / Editor’s Note  vii-viii
Özkan DAŞDEMİR &
İbrahim Kurtcebe AKKUŞ
Miftâh-ı Behişt’te Komşuluk Hukuku  / Neighborhood Law in Miftâh-ı Behişt  1-16
Abdulkadir BABALIK Halil Rıfat Paşa’nın Rusya ile Görüşmeleri / Halil Rıfat Pasha's Negotiations with Russia  17-32
Mustafa MAYDA Yerel Kalkınma Çalışmalarında Dijital Medyanın Etki Gücü / The Impact of Digital Media in Local Development Works  33-54
Dinçer KOÇ Rum Piskoposu Neopatraslı Hrisanf’ın Türkler ve Onlara Komşu Halklar Hakkındaki Raporu / Report of the
Greek Bishop Hristaf the Neopatrasian About Turks and Neighboring Tribes
 55-100
İbrahim Caner TÜRK  Ziraat, Orman ve Hayvancılığın Islahına Dair Ziraat ve Fen Heyeti Tarafından Sultan II. Abdülhamid’e Sunulan Bir Layiha / The Pleading Presented to Abdulhamid II By the Agriculture and Science Committee on the Improvement of Agriculture, Forest and Livestock  101-126

 

 

Tamamını okuyun...