Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne katılması

Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne katılması

Yazdır


Özbekistan 15 Eylül 2019 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)’nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşması’na onay vererek Türk Konseyi’ne resmen katıldı. Katılım süreci söz konusu onayın 14 Ekim 2019’da yürürlüğe girmesi ile tamamlanmış olacak. Buna ek olarak Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) katılması için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Söz konusu gelişme Türk dünyası açısından son derece önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Zira bu katılım, Türk dünyası için oldukça önemli ve stratejik konumda olan ancak İslam Kerimov döneminde dışa kapalı bir yönetim anlayışıyla yönetilen ve hem bölgesel hem de küresel oluşumlara katılmaktan kaçınan Özbekistan’ın Türk dünyasına entegrasyonu için önemli bir adımdır. Türk dünyasının birçok alanda birlikte hareket etmesini sağlama amacı taşıyan Konseyin gelişmesi için de Özbekistan’ın konseye katılması ayrıca önemlidir. Kerimov sonrasında oluşan ve reformcu özelliği ile ön plana çıkan Mirziyoyev yönetimi, Orta Asya Türk devletlerinin devam eden sorunlarına barışçıl çözüm arayışında adımlar atmakta ve önce Türk dünyasının sonra da Orta Asya’nın istikrarı için çaba sarf eden bir görüntü ortaya koymaktadır. 

Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üyeliği, Türk Cumhuriyetleri arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması yönünde yürütülen çalışmaların ive kazanmasını sağlayacağı için Özbekistan'ın üyeliği Türkiye açısından da her açıdan memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.