Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası ve Millî Güvenlik

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası ve Millî Güvenlik

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

 SUNUŞ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk devlet tarihinin istiklal mücadelesinin ardından büyük bir ruh ve şevkle yükseltilmiş zafer burcudur. Türk milletinin Mustafa Kemal öncülüğünde yürüttüğü Millî Mücadele’den kesin bir zaferle çıkışının üzerinden geçen 100 yıl içerisinde gelişerek ve güçlenerek dünyanın en saygın ülkelerinden biri olmayı başaran Türkiye, demokratik gelişimi, güçlü ekonomisi, doğal ve beşerî kaynak potansiyeli ile geleceğin süper güçlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Millî Mücadele ile başlayan, TBMM’nin açılmasıyla ve Cumhuriyetin ilanıyla hareketlenen siyasî, askerî, hukukî, ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşüm ve kalkınma hamleleri, toplum hayatının her alanında ve idarî sistemde önemli ve hızlı bir gelişme sürecinin dinamiklerini oluşturmuştur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan geniş kapsamlı kalkınma hamleleri, yüz yıl boyunca bazen hızlı bazen yavaş ama süreklilik içinde sürdürülmüş, aynı zamanda millî irade, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik gelişim süreci de ilerlemiş ve tüm alanlarda önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Cumhuriyet, tamamladığı bir asırda bilimden sanata, ziraatten ulaşıma, sağlıktan savunmaya her alanda büyük başarılara imza atarken, Türk devleti uluslararası sistemdeki tüm kırılmalara, sarsıntılara, krizlere ve Anadolu’nun etrafındaki sayısız ihtilaflara rağmen mevcudiyetini ve bütünlüğünü korumakla kalmamış başka milletlere ve devletlere kimi zaman örnek kimi zaman da umut olmuştur. 

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) olarak; Türk milletinin gelişimine ve yükselmesine katkı sağlamak, sosyal ve entelektüel beslenmeye takviyede bulunmak, kazanımlarıyla birlikte Cumhuriyetimizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak ve ilelebet pâyidar kılmak inanç ve iradesiyle kalıcı eserler oluşturmayı amaçladık. Bu doğrultuda, Türkiye’nin tarihî ve kültürel müktesebatını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ve ülkemizin önünde duran fırsat ve riskleri göz ardı etmeden gelecek vizyonu oluşturabilecek yeni fikir ve politikaları gün ışığına çıkarmak gayesiyle, “Cumhuriyetin 100. Yılı” adında bir kitap dizisi oluşturarak Türkiye’nin bir asırlık gelişim sürecini tahlil etmeye gayret ettik.

Odak noktası “Lider Ülke Türkiye” vizyonu olmak üzere, Türk tarih ve kültür hayatına, siyasî, askerî ve hukukî alana ilişkin gelişmeler, dış politika, güvenlik, ekonomik ve sosyal sektörler gibi farklı disiplinlerde alanında uzmanlaşmış akademisyenlerce hazırlanan makalelerden oluşan kitaplarımızda; tarihî süreç analizi yanında daha gelişmiş, müreffeh bir Türkiye’ye erişilmesini ve ülkemizin küresel ölçekte belirleyici olmasını mümkün kılacak yeni fikir ve politikalar da irdelenmiştir.

İnancımız odur ki Cumhuriyetin kazanımları ile Türkiye’nin önü açık, ufku aydınlıktır. Türkiye’nin, sahip olduğu maddî ve kültürel sermaye unsurları ile manevî değerleri, köklü devlet tecrübesiyle ortaya koyacağı vakur duruş, her zaman itibar görmesini ve sözünün dinlenir olmasını sağlayacaktır. Türkiye, küresel düzeyde söz sahibi, siyasî, ekonomik ve diplomatik alanda belirleyici bir güç olacaktır. Bu düşüncelerden hareketle, “Cumhuriyetin 100. Yılı” dizisi içinde değerli bilim insanı Sayın Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA’nın editörlüğünde hazırlanan, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası ve Millî Güvenlik” başlıklı bu kitap, Cumhuriyet döneminde uygulanan dış politika ve güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerden oluşmaktadır.

Literatüre önemli katkı sunacağına ve referans bir eser olacağına inandığımız bu kitap, alanlarında temayüz etmiş değerli uzman ve bilim insanları Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA, Prof. Dr. Serhat ERKMEN, Prof. Dr. İsmail ŞAHİN, Doç. Dr. Göktuğ SÖNMEZ, Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU, Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU, Doç. Dr. Ayhan Nuri YILMAZ, Doç. Dr. Serkan KEKEVİ, Doç. Dr. Selim ÖZTÜRK, Doç. Dr. Serkan YENAL, Doç. Dr. Muharrem Tuncay GENÇOĞLU, Dr. Erhan TÜRBEDAR, Bilgay DUMAN, Gökhan BATU, Emrah KAYA, Adil ZİNEELABDİN’den oluşan güçlü bir akademik ve uzman kadronun çok kıymetli bilimsel çalışmalarıyla hazırlanmıştır.

Kitabın, okuyucu ve araştırmacılara yararlı olması ve yeni ufuklar açması dileğiyle, başta Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA olmak üzere eserin ortaya çıkmasında emek veren isimlerini zikrettiğimiz kıymetli bilim insanlarına, TASAV çalışanlarına ve kitabın hazırlanması ile yayınında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm kurucu kahramanları, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı


İÇİNDEKİLER

İsmail Faruk AKSU / Sunuş                                                                                      

Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA / Giriş                                                             

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN                                                                           
Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikasına Genel Bakış

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA                                                                  
Karabağ Zaferi: Türkiye Yüzyılından Türk Yüzyılına

Prof. Dr. Serhat ERKMEN                                                                        
Türkiye-Suriye İlişkilerinin Yüzyılı: Sükûnet İstisna, Gerilim Kural

Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU                                                                    
Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’nin NATO İçerisindeki Konumu: Genel Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU & Doç. Dr. Ayhan N. YILMAZ     
Kendi Hikâyeni Anlatmak: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin Kamu Diplomasisi

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN                                                                                
Kıbrıs Türklerinin 100 Yıllık Varoluş Mücadelesi:
Kimlik, Direniş ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında Bir İnceleme

Bilgay DUMAN & Adil ZİNEELABDİN                                                                     
Türkiye’nin Yüz Yılında Irak Politikası ve Türkiye – Irak İlişkileri

Doç. Dr. Selim ÖZTÜRK                                                                            
Türkiye’nin Krizleri, Tehditleri, Eksen Değişimleri

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türkiye’nin Terörle Mücadelesi:
Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmek

Doç. Dr. Göktuğ SÖNMEZ & Gökhan BATU 
100. Yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Terör ve Terörizmle Mücadelesinin Genel Değerlendirmesi

Dr. Erhan TÜRBEDAR
Türkler ve Balkanlar: Geçmişin Işığında Türkiye’nin Balkanlar Politikasını Anlamak

Dr. Emrah KAYA 
Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin Stratejik Özerklik Arayışı ve Latin Amerika

Doç. Dr. Serkan YENAL 
Çevre Sorunları ve Türkiye’ye Olan Etkileri: Çok Faktörlü Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Muharrem Tuncay GENÇOĞLU 
Toplumsal Dönüşüm Aracı Olarak Kuantum Hesaplama ve Siber Güvenlik

 

 

Tamamını okuyun...