Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

İşgücü İstatistikleri Çerçevesinde İşsizlik ve Yoksulluk

İşgücü İstatistikleri Çerçevesinde İşsizlik ve Yoksulluk

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Vatandaşların yoksulluktan kurtarılarak refah düzeyini yükseltmenin yolu, öncelikle onları iş sahibi yapmaktan geçmektedir. Bilgi ve becerisini, fizikî ve beşerî donanımını üretime aktarabilen ve katma değer yaratan bir insan, sadece geçimini temin edecek gelir elde etmekle kalmamakta, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve bir işle meşgul olarak yararlı bir insan olmanın hazzını tatmaktadır.

Üretim, gelir ve refah düzeyinde kayıp anlamına gelen işsizlik olgusuyla mücadele; iş imkânları yaratma anlamında devletin bütçesine yük, iş arayanlar bakımından psikolojik yıkım, sosyal ilişkilerde kopuş, aile yaşamında çözülme gibi ekonomik ve toplumsal kayıplara yol açmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin yol açtığı sorunlar daha ağır boyutlarda yaşanmakta; şiddet, suç, etik değerlerde aşınma ve toplumsal travma olarak tezahür etmektedir.

İşsizlerin yaşadığı sözü edilen sorunların toplumsal yansımalarının yanında, çalışanlar da işlerini kaybetme riski ile gelecek endişesini yaygın bir şekilde yaşamaktadır.

Dünyadaki yaklaşık üç milyar işgücünün üçte biri ya işsizdir, ya eksik istihdam edilmektedir ya da çalışmasına karşılık yoksulluktan kurtulamamaktadır. Yüz milyondan fazla göçmen işçi ve onların aileleri de bu sıkıntılar nedeniyle kendi ülkelerinden başka bölgelerde iş aramaktadır. Yirmi birinci yüzyılda bugün hâlâ insanlığın karşılaştığı en önemli sorunların başında yoksulluk gelmektedir.

Sahip oldukları üretim faktörlerini yatırım, üretim ve istihdam yönünde etkin ve verimli bir şekilde harekete geçirme becerisini gösterebilen ülkeler, vatandaşlarına kaliteli bir hayat sürme imkânını sunabilmektedir. Bunu başaramayan ülkeler ise ekonomik ve sosyal sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, vatandaşları da yoksulluk kıskacında kalmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 17.12.2012’de açıkladığı Eylül dönemi işgücü istatistikleri aşağıda yer almaktadır. Göstergelere göre işsizlik, dolayısı ile de yoksulluk, Türkiye için önemli sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile işgücü ve yoksulluk istatistikleri çerçevesinde Türkiye’deki işsizlik ve yoksulluk durumu değerlendirilmektedir. 

Devamı için tıklayınız.

Tamamını okuyun...