TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun "Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Önerileri" Başlıklı Çalıştayda Yaptıkları Konuşma

TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk AKSU’nun 21 Aralık 2013'te Ankara'da düzenlenen “Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve  Alternatif Çözüm Önerileri” başlıklı Türk Akademisi Çalıştayında yapmış oldukları konuşmanın tam metnidir.

Basın Bildirisi: "Çatışma ve Kaos Ortamında Ortadoğu Türkleri"

8 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da düzenlenen panelde, Ortadoğu’nun içinde bulunduğu kaotik ortam, Arap Baharı, bu durumun Türkiye’ye olası etkileri, Ortadoğu coğrafyasındaki Türkler’in mevcut konum ve durumları, bu süreçte takip edilmesi gereken politikalar gibi birçok husus ele alınmıştır.