Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Panel Duyurusu: "Türk Anayasası'nın Hükûmet Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi"

TASAV, 13 Mart 2017 tarihinde, Ankara'da anayasa değişikliği süreci ve öngörülen yeni hükûmet sisteminin esaslarını tüm detaylarıyla değerlendirecek bir panel düzenlemektedir. Prof. Dr. Vahit DOĞAN’ın başkanlık edeceği panelde, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet PARSAK ile Gaziantep Milletvekili Abdülhamit GÜL konuşmacı olarak yer alacaktır.

Basın Bildirisi: "Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler"

5 Kasım 2016 tarihinde, gerçekleştirilen “Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler” başlıklı Panelde, Suriye’nin içinde bulunduğu kaotik ortam, çatışma dinamiklerinin bölgedeki dengeleri etkileme potansiyeli, olası yeni göç dalgaları, Suriye’deki Türkler’in mevcut durumları ve bu süreçte takip edilmesi gereken politikalar tartışılmıştır.

TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun "Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Önerileri" Başlıklı Çalıştayda Yaptıkları Konuşma

TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk AKSU’nun 21 Aralık 2013'te Ankara'da düzenlenen “Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve  Alternatif Çözüm Önerileri” başlıklı Türk Akademisi Çalıştayında yapmış oldukları konuşmanın tam metnidir.

Basın Bildirisi: "Çatışma ve Kaos Ortamında Ortadoğu Türkleri"

8 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da düzenlenen panelde, Ortadoğu’nun içinde bulunduğu kaotik ortam, Arap Baharı, bu durumun Türkiye’ye olası etkileri, Ortadoğu coğrafyasındaki Türkler’in mevcut konum ve durumları, bu süreçte takip edilmesi gereken politikalar gibi birçok husus ele alınmıştır.