Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü Hakkında Basın Açıklaması

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

“15 TEMMUZ’DA MİLLÎ DİRİLİŞ RUHU AYAĞA KALKMIŞ, TÜRK MİLLETİ YENİ BİR DESTAN YAZMIŞTIR”

15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmanın; Türk devletinin işgali, Türk milletinin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu unutmadık, unutmayacağız!

Meş’um gecede gazilik ve şehitlik mertebesine erişenleri minnetle anıyor; Cenâb-ı Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa ve sağlık diliyoruz. “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü”nde, tüm siyasî ve ideolojik kaygılardan âzâde biçimde sadece demokrasinin yaşatılması ve millet iradesinin üstün tutulması için FETÖ mensubu teröristlerle canı pahasına mücadele eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Türkiye’nin diz çökmesi ve millî varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen canilerin vatandaşlarımıza silâh doğrultması birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir. Şunun özellikle bilinmesi isteriz ki hiçbir bahane; demokrasiden kopuşa, silâhlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir.

15 Temmuz gecesi göstermiştir ki, hiçbir ihanet odağı ayağa kalkan millî ruh ve demokrasi inancımız karşısında duramayacak; Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır.

Daha ilk andan itibaren bir askerî kalkışmanın kabul edilemeyeceğini ve darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim olmaları gerektiğini ifade eden; “ama” demeden, “ancak” demeden, “bize yarar mı” ve “hissemize bir şey düşer mi” hesabı yapmadan bu hainliğe karşı durduğunu cesurca ve herkesten önce ilân eden Vakfımızın kurucusu Sayın Devlet BAHÇELİ başta olmak üzere benzer tavır sergileyen diğer siyasî parti liderlerinin tutumları, demokratik olgunluğun nişânesi olarak kayda geçmiştir.

Kalkışmanın önlenmesinde büyük bir motivasyon sağlayan vatandaşlarımızın cesaret ve fedakârlık timsali tutumlarının da tarihî bir nitelik taşıdığı tartışmasızdır. FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasına göğsünü siper eden Türk milleti ile devlet töresini ve demokrasimizi ayakta tutma kararlılığı gösteren siyaset ve devlet adamlarımız sayesinde millî ruh şahlanmış, yeni bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Aziz Türk milleti, kenetlenip devletine, cumhuriyetine, demokrasisine, istiklâl ve istikbâline sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir davranış sergilemiştir.  Artık dünya demokrasi tarihi Türk milletinin adını anmadan yazılamayacaktır.

Türk milletinin bu kutlu tavrından kıvanç duyan ve bu millî ruhtan beslenen, dünyayı Türkçe okuyan ve Türk milletinin menfaâtini her şeyden üstün ve öncelikli tutan TASAV olarak;

  • Hukukun üstünlüğünün, insan şeref ve haysiyetinin; fikir, teşebbüs, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak demokrasiyi sadece bir siyasî rejim değil, aynı zamanda bir hayat tarzı olarak gördüğümüzü vurguluyor, sosyal ve siyasî ilişkilerde, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işletilmesi gerektiğini savunuyoruz.
  • Parlamenter demokrasilerde egemenliğin tek sahibinin millet olduğuna, siyasî iktidarların meşrûiyetinin millî iradeye dayandığına, millî iradenin tecelli ettiği aslî yerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inandığımızı; hangi düşünce ve gerekçeyle olursa olsun, demokratik rejime ve parlamentonun anayasal yetkilerine dışarıdan gelen her türlü müdâhaleyi gayri meşrû ve kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.  
  • Ülkemizde darbeye karşı oluşan haklı ve yerinde millî uzlaşıyı bozacak her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzu ve ülkemizin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılması gereken bütün adımları desteklediğimizi belirtiyoruz.
  • Darbe teşebbüsüne katılanların şiddetle cezalandırılmasını talep, işlerin bu noktaya gelmesinde ihmâl ve kusuru olan kişilerin de en ağır şekilde bedel ödemesini umut ediyoruz.
  • Devam etmekte olan soruşturma süreçlerinde hukuk içinde kalmanın hayatî önem taşıdığını, darbe teşebbüssünde bulunan alçakların ülkemize getirmek istedikleri türde bir yönetim anlayışından mutlak surette uzak durulması gerektiğini, olası hukuksuzluk ve yanlışların en fazla aziz milletimizi inciteceğini, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin hepimiz için vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz.
  • FETÖ terör örgütünün siyasî ayağı başta olmak üzere tüm yapılanmasının çökertilmesi için atılması gereken her adımın kararlılıkla atılmasını, demokrasinin bir gereği olduğu kadar Türk milletine karşı aslî bir yükümlülük olarak kabul ediyoruz.
  • Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, üniter millî devletimizin bekası, cumhuriyetimizin temel niteliklerinin korunması, Türk töresinin yaşatılması, demokrasinin kurum ve kurallarıyla güçlendirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi lâyıkıyla yapmaya devam edeceğimizi ilân ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı

Tamamını okuyun...