Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Panel Duyurusu: "Türk Anayasası'nın Hükûmet Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi"

Yazdır

PANELE DAVET

Parlamenter sistemlerde devlet başkanlarının sembolik yetkiler taşıması gerekse de Türkiye’de Cumhurbaşkanı geniş yetkilerle donatılmış, yürütme iki güçlü organ tarafından yerine getirilmiş, ancak sorumluluk paylaşımı yetki donanımına paralel şekilde düzenlenmemiştir. Ayrıca, parlamenter sistemin doğası gereği, Türkiye ya genellikle istikrarsız olan çok partili koalisyonlarla ya da tek parti iktidarında yasama ve yürütmenin tek elde toplanmasına sebep olan tek parti iktidarlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmeye başlamasıyla da parlamenter sistemden iyice sapılmış, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar daha da artmıştır. Devletin tepesinde yetki ve sorumlulukların sınırına dair muğlaklıklar belirginleşmiş, hukuksuzluk tartışmaları baş göstermiştir.

Anayasadaki bu ve benzeri sorunların giderilmesi, seçim dönemlerinde siyasî partilerin vaatlerinden birisi olmuştur. Bu ihtiyaca cevaben 2011 seçimlerinin ardından TBMM’nde bir Anayasa Uzlaşı Komisyonu kurulmuşsa da bir uzlaşıya varılamamış, anayasa yenilenememiştir. Bu çalışmalar kapsamında, anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılmış ve anayasanın taşıdığı “Türk” kimliği sorgulanmıştır. Bu süreçte; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olup bölünmez üniter bir yapıya sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilke ve değerleri örselenmiştir.

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi Türkiye’yi ciddî bir kargaşa ortamına sokmak ve millet bütünlüğümüzü yok etmek isteyen, Türk tarihinde eşine az rastlanır bir ihanet girişimi olmuştur.   Bu hain darbe girişimiyle, anayasal düzenin ihya edilmesi ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik ve kudretli bir devletin yeniden inşa edilmesi gerektiğini açıkça ortaya çıkmıştır. Bu gerçeği gören iki siyasî partinin uzlaşısıyla TBMM’nde hükûmet sistemi değişikliğini esas alan bir anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş ve Türkiye yeni bir referandum sürecine girmiştir.

Referandum öncesinde gündemdeki anayasa değişikliğinin tam olarak ne getirdiği hakkında doğru ve yeterli bilgilendirme yapılması gerektiği düşüncesinden hareket eden TASAV, Prof. Dr. Vahit DOĞAN’ın başkanlık edeceği ve Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet PARSAK ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit GÜL’ün konuşmacı olacağı, anayasa değişikliği süreci ve öngörülen yeni hükûmet sisteminin esaslarını tüm detaylarıyla değerlendirecek bir panel düzenlemektedir.

TASAV bu Panel toplantısıyla, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğini gidermeyi, kafa karışıklıklarının önüne geçmeyi ve millet ve devlet bekâsına yönelik farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. 13 Mart 2017 tarihinde Wyndham Ankara Oteli’nde gerçekleştirilecek olan “Türk Anayasası’nın Hükûmet Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi” başlıklı Panelimize katılımınız bizleri memnun edecektir. Göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.