< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 3: Türkçe: Ses Bayrağımız

Dil; içinde düşündüğümüz, nefes alıp verdiğimiz, var olduğumuz, atalarımızın mirasını fark ettiğimiz kadar onların nefesini hissettiğimiz muazzam bir yapıdır. Bu sayıda, “Ses Bayrağımız” kabulü ile ana dilimiz Türkçeyi odağa aldık.

Sayı 2: Diplomasi ve Siyaset

Akademik ve entelektüel birikimi, “uluslararası ilişkiler ve siyaset” konusunun değerlendirilmesinde bir araya getirdik. Dergimizin bu sayısı; farklı alanlardan, farklı bakış açılarına sahip değerli akademisyen ve entelektüellerin birikimini okuma fırsatı sağlıyor.

Sayı 1: İnsan Hakları

İlk sayımızda siyasetin esasına “insan haklarını”, dolayısıyla insanı yerleştirmek istedik. Gelecek sayılarımızda da, insanımızın ve insanlığın barış, güven ve huzur içinde yaşamasına fikrî katkı sağlamak için çalışacağız.