Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 19: Edebiyat ve Türklük

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

İçindekiler

  • Ali Şîr Nevâyî’de Türk Kavramı // Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖZDARENDELİ 
  • Cengiz Dağcı’nın Ruh ve Fikir Dünyası // İsa KOCAKAPLAN 
  • Sürgün Mektuplarındaki Ziya Gökalp / Prof. Dr. Saadettin YILDIZ 
  • Necmettin Hacıeminoğlu Hoca’nın Fikir Dünyası // Yrd. Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU 
  • Türk Edebiyatı Tarihlerinde Mehmet Akif Algısı // Doç. Dr. Yüksel TOPALOĞLU 
  • Fuzulî’den Öğrendiklerim Yahut Kûze Eylen Toprağım… // Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK 
  • Tasarruf ve Türk Şiirinde “Derin Yapı” // Prof. Dr. Ömür CEYLAN 103
  • Aydın Kavramının Gelişimi ve Türk Aydınının Günümüzdeki Tavrı // Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK 
  • Türkiye’deki Türk ve Türklük Aleyhtarlığını Tahlil ve Eleştiri Denemesi // Türkoğlu Vahit TÜRK 
  • Kosova Basın-Yayın Hayatında I. ve II. Nesil Türkçe Telif Eserler ve Müellifleri // Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI - Prof. Dr. Ergin JABLE - Yrd. Doç. Dr. Kaan YILMAZ
Tamamını okuyun...