Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi

Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi

Yazdır


SUNUŞ

Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğu 9 Şubat 1969’dan bu yana önemli sorumluluklar üstlenmiş, şerefli maziye sahip olan Türk siyasî hayatının önemli bir aktörüdür. MHP; Türkiye’nin millî varlığına ve tarihî misyonuna sahip çıkmanın adı, kardeşlik ve barışa açılan siyaset penceresidir.

MHP, siyasetin toplumsal merkezi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin savunucusu, devletimizin kuruluş ilkelerinin teminatıdır. 50 yıllık siyasî hayatının her döneminde Türk devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma ülküsü doğrultusunda siyasetini şekillendirmiş, program ve politikalarını ona göre belirlemiş olan MHP, iktidarda ya da muhalefetteyken, hatta Meclis dışında kalmış olduğu dönemlerde bile, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine önemli katkılar sunmuştur.

Maziden âtiye giden yolculuğun son elli yılına damgasını vuran Milliyetçi Hareket Partisi’nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık sebebi millî bekanın devamını sağlamaktır. Başbuğ Alparslan Türkeş’ten Bilge Lider Devlet Bahçeli’ye bu kutlu ve çetin yolculuk, şüphesiz ki sayısız ülkü ve gönül adamının ve onların izinden giden kadroların inançları, azim ve kararlılıkları ile bugünlere gelmiştir.

Türk milliyetçiliği fikrinin son 50 yıl ile sınırlandırılamayacak uzun bir geçmişi olduğu gibi, şüphesiz ki aziz Türk milleti var oldukça yaşayacağı uzun bir geleceği de olacaktır. Türk milliyetçiliğinin yarım asırdır bayraktarlığını yapan MHP’nin de daha nice 50 yıllara erişen uzun bir geleceği olacağı muhakkaktır.

Şüphesiz ki geçmişten geleceğe uzanan çizgide Türk milliyetçilerinin hem bir durum değerlendirmesi yapması hem de geleceğe dair tefekkür etmesi bir sorumluluktur.

TASAV olarak bu düşünceden hareketle hazırladığımız “Kuruluşunun 50. Yıldönümünde Milliyetçi Hareket Partisi” konulu bu kitapla; MHP’nin kutlu misyonu ve Türkiye’yi kudretli bir devlet hâline getirme ülküsü doğrultusundaki hedeflerini, kuruluş ve gelişimi ile Türk siyasî hayatındaki önemini, Türk demokrasisine katkılarını, Türkiye’nin siyasî ve sosyal gelişimindeki rolünü, ekonomik, sosyal ve siyasî alandaki düşünce ve görüşlerini, hukuk ve adâlet anlayışını, dış politika yaklaşımını, günümüzdeki gelişmeler karşısında ortaya çıkan sorunlara çare olabilecek çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmayı ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmayı amaçladık.

MHP’nin kuruluşunun 50. yılı anısına hazırladığımız kitabın, bu amaçlara ulaşılması adına katkı sunmasını ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Başta kitabı oluşturan makalelerin yazarlarına ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50. yılını kutluyor, Türk milletinin hizmetinde nice 50 yıllara erişmesini diliyorum.

Saygılarımla.

İsmail Faruk AKSU
TASAV BaşkanıİÇİNDEKİLER

İsmail Faruk AKSU & Konur Alp KOÇAK  //  Önsöz

Devlet BAHÇELİ  //   Bir Ülkünün Peşinde Vezgeçilmez Yeminle 50 Yıl

Edip Semih YALÇIN  //  Türk Siyasî Hayatının 50 Yılında MHP (Olaylar, Kavramlar, Semboller Işığında)

Mehmet GÜNAL  // 50. Yılında MHP ve Ekonomi: Politikalar, Görüşler, Öneriler

Yalçın SARIKAYA  // Yarım Asırlık Dik Duruş ya da MHP’nin Dış Politika Tutumu

M. Hanifi MACİT //  Millet, Miliyetçilik, Türk Milliyetçiliği ve MHP

Ruhi ERSOY  //  MHP’nin Kurumsal Hafızası İçerisinde “Kriz” Çözen Hamleleri

Hüseyin KALEMLİ  //  Türk Milliyetçiliği Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi

Hilmi DEMİR  //  MHP’den Önce MHP’den Sonra

Yasin ŞEHİTOĞLU  //  MHP Üzerine Odaklanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Halit YILDIRIM  //  Milliyetçilik, Demokrasi ve Millî İrade Sisteminde MHP

Nevzat AYPEK  //  Sosyal Ekonomi ve MHP Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme

Sinan ATEŞ  //  50. Yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının Dünü, Bugünü ve Yarını

Kamil AYDIN  //  Milliyetçi Hareket Partisi: Kutlu Yolculuğun Siyasî Adresi

Gökberk YÜCEL & Tuğrul KORKMAZ  //  Türk Milliyetçiliğinin Cihanşümul Kodları, Ülkücü Hareket ve MHP

Alper MUMYAKMAZ  //  Milliyetçiliğin Zorunluluğu, Türk Milliyetçiliğinin İdeolojik Yükümlülüğü, MHP’nin “Beka” Misyonu

Beyazıt ERKİN  //  Türk Dünyasının ve Mazlum Milletlerin Sığınağı: Milliyetçi Hareket