Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

21'inci Yüzyılda Enerji Diplomasisi

21'inci Yüzyılda Enerji Diplomasisi

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Okuyacağınız çeviri, ABD dış politikasının nasıl enerji merkezli bir içerik kazandığını, enerjinin karmaşık uluslararası politika denkleminde nasıl öne çıktığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Ayrıca; Irak’ın işgali, İran’ın tehdit edilmesi, Sudan’daki çatışmalar başta olmak üzere dünyadaki bazı siyasî olaylar ile bu çerçevede yürütülen diplomatik hamlelerin kaynağını, aklî temelini, gerekçelerini anlamlandırmak açısından kritik değerlendirmeler içermektedir.

Benzer şekilde bu metin, ABD dış politika belirleyicilerinin enerjiyi aynı zamanda bir “enstrüman” olarak gördüklerine de açık biçimde işaret etmektedir.

Konuşmacı kısa süre öncesine kadar ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi olduğu için, şüphesiz konuşmanın satır aralarında, ABD’nin kolonyalist dönemden kalma ve kendisini dünyanın merkezinde gören buyurgan yaklaşımının izdüşümlerine rastlanmaktadır. Keza Amerikan şirketlerinin kâr maksimizasyonunu önceleyen, hatta küresel nitelikli insanî yardım faaliyetlerinde bile Amerikan çıkarlarını gözeten ifadeler de dikkat çekmektedir.

Konuşma metninin içeriğindeki yer yer irkiltici bu tür ifadeler bir yana, metin, ABD’nin küresel planda kazanmaya çalıştığı yeni pozisyona yönelik kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca ABD’nin dış politika yaklaşımlarında enerjiyi salt bir “alt başlık” olarak değil, doğrudan doğruya bir “politika ekseni” olarak ele aldığını çok çarpıcı biçimde göstermektedir.

Enerjiye verdiği önemi, bünyesinde bu konuda müstakil bir araştırma merkezi oluşturarak gösteren Türk Akademisi Vakfı, bu çevirinin özellikle dış politika konusunda fikir faaliyeti yürüten çevrelere yeni bir perspektif kazandıracağı kanâatindedir. Zira konuşma metni, dikkatle okunduğunda, Türk dış politikasında gerçek mânâda bir “stratejik derinlik” oluşturabilmek için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine dair anlamlı ipuçları sunmaktadır.

Tamamını okuyun...