< < TASAV -TASAV - TASAV Paneli: Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler
TASAV Paneli: Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler

TASAV Paneli: Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler

Yazdır

TASAV, çok değerli uzmanların katılımıyla “Suriye İç Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler” başlıklı bir panel düzenlemiştir.  İki oturumdan oluşan etkinliğimizde yer alan konuşmacılar ve yaptıkları sunumların başlıkları aşağıdaki şekildedir: 

1) SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞIN DİNAMİKLERİ VE DIŞ AKTÖRLERİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA

Prof. Dr. Hilmi DEMİR 
Ortadoğu’daki Çatışma İklimini Doğuran Sebepler Kapsamında Din, Mezhep ve Cihatçılık

Doç. Dr. Kürşad TURAN 
Türk Dış Politikasının Suriye’de Değişimi

Yrd. Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU 
Türkiye-NATO İlişkileri Çerçevesinde Bölge Siyaseti

Bilgay DUMAN 
Irak’taki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine ve Suriye İç Savaşına Yansımaları

2) TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ, SIĞINMACILARIN DURUMU VE SURİYE TÜRKMENLERİNİN SORUN VE BEKLENTİLERİ
Oturum Başkanı: E. Büyükelçi Deniz BÖLÜKBAŞI

Prof. Dr. Vahit DOĞAN 
Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Suriyeli Sığınmacıların Statüsü ve Vatandaşlık Meselesi

Prof. Dr. Celalettin YAVUZ 
Fırat Kalkanı Operasyonu ve Türkiye’nin Güvenliği

Oytun ORHAN 
Suriye İç Savaşı ve Türkmenlerin Durumu