Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Sayı 55: COVID-19 Küresel Salgını

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

EDİTÖRÜN NOTU

Geçtiğimiz 10 yıl içinde genel olarak dünyada özel olarak da ABD ve Çin arasında kur savaşları ve ticaret savaşları yaşandı. Yeni Koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte ise bir nevi virüs savaşına şahitlik ediyoruz. Çünkü virüsün neden olduğu can kayıpları ve ekonomik kayıplardan çok, nereden çıktığı ve nasıl yayıldığı tartışılmaktadır.

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durdu, sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu, ticarî faaliyetler askıya alındı. İnsanlar hiç olmadığı kadar eve kapandı ve birçok ülkede karantina ilan edildi. Bölgesel ve küresel ulus-üstü kurumların varlığının ve geleceğinin sorgulanmaya başlandığı, ulus-devlet anlayışının ise yükselen bir değer hâline geldiği bir süreç yaşanıyor. Tüm dünyayı sarsan bu gelişmelere ışık tutmak amacıyla bu sayımızda Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunu değişik açılardan ele alan yazılara ve bir ilk olarak alanında uzman kişilerin değerlendirme ve yorum yazılarına da yer verdik.

Celal TAŞDOĞAN “COVID-19 Salgınına Karşı Alınan Önlemlerin İktisadi Yansımaları” başlıklı çalışmasında Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmadan elde edilen Sıkılık Endeksi verileri kullanılarak ülkelerin uyguladıkları politikalar ve salgının yayılma hızı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. Taşdoğan, elde edilen bulgulara göre salgının erken döneminde Sıkılık Endeks değerleri yüksek olan ülkelerin salgın karşısında daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır.

Seda OĞUR, Şükrü HAYTA ve Hülya DURMAZ BEKMEZCİ’nin birlikte kaleme aldığı “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Gıda Güvenliği Riskleri ve Önlemleri” başlıklı yazıda ise, Covid-19’un gıdalar aracılığıyla bulaşma olasılığı, bulaşmasında etken olabilecek gıda kaynaklı faktörler, yanlış hijyen ve gıda güvenliği uygulamaları, tüketicilerin ve işletmelerin uygulaması gereken hijyen kuralları ve önlemleri konuları ele alınmaktadır.

“Cumhuriyet Dönemi Hutbelerinde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Meselesi” adlı çalışmasında Hüseyin KALEMLİ, Cuma hutbelerinde bu dönemde etkili olan bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda halka bilgi verildiğini, bunlara karşı nasıl tedbirler alınacağı noktasında açıklamalarda bulunulduğunu ifade etmektedir.

Huriye SARIALİOĞLU “Covid-19 Gölgesinde Türkiye’de Konut Satışları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde, Türkiye’de son beş yılın aynı dönemindeki konut satışları ve pandemi sürecinin bu satışlara etkilerini inceleyerek konut sektörünün yapısı, arz-talep faktörleri ve genel ekonomiyle ilişkisinin yanı sıra, güncel veriler ışığında salgın şartlarında son durumu ele almaktadır.

Sürece hukukî açıdan bakan Mehmet ALTUNKAYA, “Küresel Salgının Mücbir Sebep Olması ve Sözleşme Hukukuna Etkisi” adlı çalışmasında, Covid-19 sürecinde içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebiyle, uygulamada taraflar arasında ihtilaf çıkma ihtimali bulunan sözleşmeler ve bunlarla ilgili doğabilecek sonuçların yanı sıra yapılması gereken düzenlemelere değinmektedir.

Kürşat KORKMAZ, “Kovid-19 Sonrası Uluslararası Sistem ve Türkiye” konulu çalışmasında küreselleşmenin dünyada tüm birimleri birbirine bağımlı hâle getirmesi ile salgının etkisi ve büyüklüğünün ortaya çıktığını, küreselleşmenin boyutları ve sonuçlarıyla ilgili tartışmaların ulus-devletleri daha ön plana çıkardığını, Türkiye’nin ise birçok ülkeden olumlu açıdan ayrıştığını belirtmektedir.

Bu sayımızda ilk defa yer verdiğimiz “Yorum ve Değerlendirme Yazıları” kapsamında ise Turgay UZUN’un “Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”; Hilmi DEMİR’in “Koronavirüs İnanç Dünyamızı ve Dinleri Nasıl Etkileyecek?”; Ragıp Kutay KARACA’nın “İddialar Üzerine Bir Değerlendirme: Çin Ve Dünya Sağlık Örgütü” ve Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN’in “Covid-19 Pandemisinin Kamu Yönetimine Etkileri ve Bu Etkiler Üzerine Yapılacak Çalışmalara Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı” başlıklı ve Kovid 19 sürecini değişik açılardan yorumlayan yazılarının da faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyoruz.

Prof. Dr. Mehmet GÜNAL
EditörİÇİNDEKİLER

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-8
Celal TAŞDOĞAN Covid-19 Salgınına Karşı Alınan Önlemlerin İktisadî Yansımaları 9-27
Seda OĞUR,
Şükrü HAYTA,
Hülya D. BEKMEZCİ
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Gıda Güvenliği Riskleri ve Önlemleri 29-44
Hüseyin KALEMLİ Cumhuriyet Dönemi Hutbelerinde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Meselesi 45-62
Huriye SARIALİOĞLU Covid-19 Gölgesinde Türkiye’de Konut Satışları Üzerine Bir Değerlendirme 63-79
Mehmet ALTUNKAYA Küresel Salgının Mücbir Sebep Olması ve Sözleşme Hukukuna Etkisi 81-106
Kürşat KORKMAZ KOVID-19 Salgını Sonrası Uluslararası Sistem ve Türkiye  107-117

 

 

Tamamını okuyun...