Sayı 43: Bilişim ve Teknoloji

Yazdır

Sunuş

Bilişim ve teknolojinin hayatımızda oynadığı rolün inkâr etmenin mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Hemen her gün yazılı ve görsel basında yeni bir teknolojinin hayatımızı nasıl değiştireceğine dair haberlerle karşılaşmaktayız. Teknoloji ve özellikle de bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, dünyanın dört bir tarafında siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yansımalarının olduğuna şahitlik ediyoruz.

Teknoloji sosyal hayatın içine gittikçe artan bir derecede etki ederken, teknoloji ve bilişimin sadece fen bilimleri alanını ilgilendiren kavramlar olmadığını bizzat tecrübe ederek görmekteyiz. Tam da bu sebeple, konunun bir sosyal bilim dergisinde ele alınmasını uygun gördük ve dergimizin bu sayısını “teknoloji ve bilişim” konularına ayırdık.

Bu sayıda yer verdiğimiz yazıların da işaret ettiği üzere, teknoloji ve bilişim ekonomi, finans, tıp, medya, eğitim, kültür, ulaşım ve hatta siyaset gibi hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve bilişimin olumsuz etkilerinin olabileceğine dair iddialar olsa da teknolojik gelişme ve bilişimin yaygınlaşması genellikle olumlu karşılanmaktadır.

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, teknolojinin sosyalleşmesiyle beraber sosyal ortamın dijitalleşmesini beraberinde getirmektedir. Örneğin, artık medya dendiğinde basılı gazetelerden çok internet gazeteciliği ve sosyal medya uygulamaları akla gelmektedir. İnsan zekâsının ne mükemmel bir varlık olduğunu şimdilerde pek kimse konuşmazken, Yapay Zekâ’nın hayatımıza neler getireceği ve robotların insanların yerini alıp alamayacağı tartışılmaktadır.

Endüstri 4.0, otonom/sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti, sosyal medyada rol keşfi, siber güvenlik, kişisel verilerin gizliliği, kriptoloji gibi birçok kavram giderek artan derecede önem kazanmakta ve tartışılmaktadır. Haliyle, bu kavramların irdelenmesi, doğru anlaşılması ve insanlığın refahı ve huzuru doğrultusunda teknolojik gelişmelerin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Teknolojinin üretimi, mühendislik alanına girse de teknolojinin küresel refah, huzur ve barış için kullanılması noktasında sosyal bilimcilerin kafa yorması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple, teknolojinin insanlık adına neler vadettiği ve teknolojinin sosyal alanı nasıl etkilediği hususunda siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, felsefe, psikoloji gibi disiplinlere mensup akademisyenlerin daha fazla araştırma yapıyor olması önemli ve umut verici bir gelişmedir.

Düşünce Dünyasında Türkiz olarak bizler de bu sayıda konunun hem teknik hem de sosyal boyutunu inceleyen makaleleri bir araya getirmek suretiyle, teknoloji ve bilişim alanına sosyal bilimler perspektifinden bakmaya çalıştık. “Bilişim ve Teknoloji” başlıklı bu sayımızın, insanlık ve ülkemiz için kritik önem taşıyan bu konuya sosyal bilimler alanında gösterilen ilginin artırılmasına katkı sağlamasını ummaktayız. Ayrıca, bu sayımızda yer alan makalelerin ve yaratacağı tartışmaların, 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerine ulaşabilmek ve 2053 Süper Güç Türkiye vizyonumuzu hayata geçirebilmek için bilişim ve teknolojide kat etmemiz gereken yola ışık tutacağına inanmaktayız.

Başta dergimizin sahibi ve TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk Aksu olmak üzere, sayı editörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer’e, yazıları ile bizleri bilgilendiren tüm akademisyenlere, Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp Koçak’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçek-leştiren Net Ofset’in çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyorum.

Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Editörİçindekiler

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-8
Ahmet Bedri ÖZER Sayı Editörünün Notu 9-11
Tuncay YİĞİT Enine Boyuna Yapay Zekâ 13-26
Ümit CAN & Bilal ALATAŞ Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rol Keşfi 27-51
Erdinç AVAROĞLU Bilgi Güvenliğinin Temel Yapı Taşı: Kriptoloji 53-65
Ali Hakan IŞIK Kronik Hastalıkların Takibinde Mobil İletişim  Teknolojilerinin Kullanımı 67-73
Süleyman GÜNGÖR Bilişim ile Dönüşen Siyaset 75-102
Savaş YILDIRIM Teknoloji, Verimlilik ve Ekonomik Büyüme 103-145
Süleyman ÜSTÜN Otomobil İç Dünyasındaki İletişim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Beklentileri 147-160
Recep Onur UZUN Tam Otonom Araçlar ile Nasıl Bir Sürücüsüz Yaşam? 161-178
Kemal Atanur UZUN Ekonomide Yeni Bir Trend: Finansal Teknoloji 179-192