Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Basın Açıklaması: Suriye’nin Kuzeyindeki Terörist Unsurlara Yönelik Başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Dünyanın gördüğü en büyük trajedilerden bir olan Suriye Krizi milyonlarca mağdur yaratmış, 2011’den bu yana devam eden çatışmalarda yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Suriye’deki iç savaşın etkileri ülke sınırlarını aşarak tüm Ortadoğu bölgesine sirayet etmiş, hatta ABD ve Rusya gibi küresel aktörlerin Suriye üzerinde bir vekâlet savaşına girişmelerine yol açmıştır. Dış müdahalelerin de etkisiyle kriz, içinden çıkılması zor bir hâl almış, uzayan iç savaş terör örgütlerinin mevzi kazanmasını kolaylaştıran bir vasat meydana getirmiştir. Krizle birlikte ortaya çıkan DAEŞ ve PKK’nın uzantısı olan PYD/YPG/SDG gibi terör örgütleri, ülkedeki otorite boşluğunu fırsata çevirerek Suriye topraklarını işgal etme yarışına girişmiştir. Terör örgütlerinin hiçbir meşru temeli olmayan “devletleşme” girişimleri, Suriye’nin yanı sıra Türkiye açısından da büyük bir güvenlik tehdidinin ve bekâ sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Mevcut şartlar altında, dış aktörlerin büyük maddî ve manevî desteğini arkasına alan PYD/YPG/SDG terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde Arap ve Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde silâh zoruyla sözde “kantonlar/devletçikler” kurduğunu ilân etme gafletinde bulunmuştur. Kuvvet kullanarak sınırların değiştirilemeyeceğinin uluslararası hukukun temel bir ilkesi ve kuralı olması bir yana, terör örgütünün insan hakları ihlalleriyle dolu adımlarla devlet kurmasının hiçbir kişi, kuruluş ya da devlet açısından meşru kabul edilemeyeceği açıktır.

Türkiye’nin güney sınırı boyunca uzanan ve PYD/YPG/SDG terör örgütü için bir “güvenli bölge” niteliği kazanmakta olan coğrafyadaki terörist unsurların yok edilmesi, Türkiye açısından bir bekâ meselesine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesi uyarınca Türkiye’nin sahip olduğu meşru müdafaa hakkı kapsamında, sözkonusu terörist unsurların yok edilmesi amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı” Operasyonunun başlatılması son derece isabetli bir adım olmuştur.

TASAV olarak, Zeytin Dalı Operasyonu’nu, Türkiye’ye karşı yürütülen terörist faaliyetlerin sonlandırılması için hayatî önemi haiz bir gelişme olarak değerlendiriyor ve askerî harekâtı sonuna kadar destekliyoruz. Zeytin Dalı Operasyonunun başta Suriye olmak üzere tüm bölgeye huzur, barış ve istikrar getireceğine ve Türk devletinin ve aziz Türk milletinin bu operasyonla hain plan, proje ve komploları boşa çıkaracağına inanıyoruz. Bu dönemde tüm Türkiye’nin kenetlenerek millî birlik ve beraberlik sergilemesinin operasyonun başarısı için elzem olduğunu düşünüyor, aksi yönde tavır sergileyen kişi, kurum ve oluşumları şiddetle kınıyoruz.

Zorlu geçecek operasyonda görev alan tüm TSK mensuplarına Cenab-ı Hak’kın yardım ihsan etmesini diliyor, şanlı Türk ordusuna ve kahraman Mehmetçiğe güvenimizin sarsılmaz ve sonsuz olduğunu ilân ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer, Mehmetçiğimizi muvaffak eylesin; onların yâr ve yardımcısı olsun!

 

Tamamını okuyun...