Sayı 1: İnsan Hakları

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

“Türkiz” kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlük’ünde hem kız hem erkek için “Arkasında Türk gibi onurlu iz bırakan.” diye açıklanmıştır. İki ayda bir yayımlanacak olan “siyaset ve kültür dergisi” Türkiz de Düşünce Dünyasında onurlu bir iz bırakmak amacıyla çıkarılıyor. Derginin duruşunu belirtmek için bundan başka bir söze
gerek olmadığını düşünüyoruz.

Düşünce Dünyasında Türkiz’de, ülkemizin entelektüel ve akademik birikimini, her sayı belirlenecek bir konu etrafında değerlendirmek niyetindeyiz. Derginin her sayısında, sosyal bir sorun veya olgu, akademik birikim ve entelektüel bir görüşle yorumlanacak. Dergide yazanlar, daha çok akademisyenler olmakla birlikte sorunlara yaklaşımda, akademikmesafe
değil, entelektüel bilinç ve idrak belirleyici olacak. Bunun dergiye gönderilen yazılarda yayımlanma açısından aranacak ilk özellik olduğunu
vurgulama gereği duyuyoruz.

Düşünce Dünyasında Türkiz’in her sayısında ele alınan sorun veya olgu, “siyaset”in sosyal hayata etkisi bağlamında değerlendirileceği için dergiyle düşünce dünyasına olduğu kadar siyasete de yeni ufuklar açmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin akademik ve entelektüel birikiminin siyasi iradeye, kültür penceresinden öneriler getirmesini bekliyor ve bu önerilerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak için çalışmayı taahhüt ediyoruz.

“Siyaset ve İnsan Hakları, Demokrasi ve Siyaset” konulu ilk sayımızın haber verdiği üzere, gelecek sayılarda ele alınacak her sorun da “siyaset”in merkezinde yorumlanacak. Sorunlara ve olgulara bu şekilde yaklaşmanın kültürü siyasete eklemlemek değil, siyaseti kültürle yönlendirmek, hatta zorlamak olduğunu düşünüyoruz. Düşünce Dünyasında Türkiz’in ufkunu belirginleştirmek ve bu ufka birlikte bakmak, birlikte yönelmek isteyenlere haber vermek üzere, derginin gelecek sayısında “Uluslararası İlişkiler, Diplomasi ve Siyaset” konusunun işleneceğini duyuruyoruz.

Düşünce Dünyasında Türkiz’de, belirlenen konular dışında, her sayıda önceki sayının devamı niteliğindeki birkaç yazı ile bağımsız yazılara da yer verilecek. Dergide yayımlanan yazılar gözetilerek yazılmış yazılarla gündeme aldığımız sorun veya olgu bağlamında tartışma oluşturacak yazılar da, bir düşünce zemini ve tartışma düzlemi olarak tasarlanan Düşünce Dünyasında Türkiz’de değerlendirilecek.

İlk sayımızda siyasetin esasına “insan haklarını”, dolayısıyla insanı yerleştirmek istedik. Gelecek sayılarımızda da, insanımızın ve insanlığın barış, güven ve huzur içinde yaşamasına fikrî katkı sağlamak için çalışacağız.

 

İçindekiler

Demokrasilerde Basın Hürriyetine Müdahaleler ve Bunun Siyasi Sisteme Etkisi // Prof. Dr. NureGin GÜZ
Anayasa Hukuku Açısından Demokratikleşme Tartışmaları // Prof. Dr. Hasan TUNÇ
“Venedik Kriterleri” Demokrasi Açısından Ne Anlama Geliyor? // Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN | Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞRUYOL
İnsan Hakları Kurullarının Niteliği, Çalışma Usulü ve Etkinliği // Doç. Dr. Faruk BİLİR
İnsan Hakları ve Demokrasi Bağlamında ‘Açılım Gündemi’ // Prof. Dr. Nadim MACİT
İnsan Hakları ve İslam // Prof. Dr. Mustafa ERDEM
“İnsan Hakları”nın Dinî Referansları // Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK
Avrupa’da “Çok Değerli”, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Çok Kutsal” Bir Kavram: Fikir Hürriyeti? // Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Demokrasi ve İnsan Hakları Bakımından Küreselleşme, Merkezi-Millî Devlet ve Azınlık Hakları // Dr. Ali GÜLER
Türk Milliyetçilik Düşüncesinde Kadın ve Türk Kadının Seçme- Seçilme Hakkının Fikrî Temelleri // Prof. Dr. Murat SEZGİNER
İnsan Hakları ve Avrasya Coğrafyası // Abdullah BUKSUR
İnsan Haklarının Hukuki Boyutu: Türkiye Merkezli Bir Çözümleme // Yrd. Doç. Dr. Sevda Yaşar COŞKUN

 

Tamamını okuyun...