Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Panel Duyurusu: "Açılım Süreci: Millî Birlik Mi, Ayrışma Mı?"

Yazdır

PANELE DAVET

2009’da başlatıldığı resmen ilân edilen açılım süreci, Hükümet tarafından önce “Kürt açılımı” ardından “demokratik açılım” ve en nihayet “millî birliğin” tesis edilmesini amaç edinen bir “proje” olarak takdim edilmiştir. Ne var ki, bu politikalar çerçevesinde PKK ile siyasî müzakerelerin yürütülmesi, artan terör eylemleri, Habur’da yaşanan olaylar gibi infiâle sebep olan gelişmeler, iddia edildiğinin tam aksine, millî birliğin zedelenmesine, toplumda ayrışma ve ayrılıkçı hareketlerin artmasına ve halkın vicdanının derinden sarsılmasına yol açmıştır.

Açılım politikalarının ülkemizi bir felakete sürüklediğini düşünen kesimler, uygulamaya geçirilen politikaları “millî üniter” devletten “etnik federatif” devlete doğru bir geçiş süreci olarak değerlendirmiştir. Ne var ki, Hükümetin sahip olduğu algı yönetimi kapasitesinin muazzam boyuta ulaşması, açılıma muhalif kesimlerin “barış karşıtlığı” ve “ırkçılık” gibi ağır nitelendirmelere ve marjinalleştirilme çabalarına maruz kalmasına yol açmıştır. Bu şartlar altında, Anayasanın yenilenmesi çabaları da dikkate alındığında, millet ve devlet hayatını doğrudan ilgilendiren ve geleceğimizi şekillendirecek olan bu hayatî konuda “açılım süreci”ne ilişkin gerçeklerin ortaya konarak toplumun doğru bilgilendirilmesi bir zorunluluk hâlini almıştır. Bu düşünceden hareketle TASAV, açılım politikalarının değerlendirilmesi amacıyla bir panel tertip etmektedir.

Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine ve Türk toplumunun sosyal dokusunun güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunan TASAV, “Açılım Süreci: Millî Birlik Mi, Ayrışma Mı?” başlığını taşıyan bir panel düzenleyerek, sürece ilişkin kafa karışıklığının ve endişelerin had safhaya ulaştığı bir dönemde, “açılım sürecinin” asıl yüzünü gerçekçi analizlerle ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu gerekçe ve düşüncelere dayanılarak hazırlanan panele ilişkin detaylı bilgi, yanda yer alan afişle tüm kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,
TASAV