Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Makale Yarışması: "50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milliyetçiliği"

Yazdır

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve ilkelerini şekillendiren Türk milliyetçiliği fikrinin dünya çapında en güçlü ve Türkiye siyasetinde yegâne temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Şubat 2019 tarihinde kuruluşunun 50. yılını kutlayacaktır. Son 50 yılda Türk siyasetinin temel taşlarından biri olmayı başaran MHP, Türk devletinin bekâsı, Türk milletinin huzuru ve refahı ekseninde Türk siyasî hayatının önemli bir aktörü olarak göz ardı edilemeyecek bir konuma erişmiştir. MHP, iktidarda ya da muhalefetteyken, hatta Meclis dışında kalmış olduğu dönemlerde bile, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine önemli katkılar sunmuştur.

Kurucu lideri Alparslan Türkeş ile başlayarak, meseleleri tarihî ve kültürel derinlik içinde ve Türkçe bakış açısıyla değerlendiren, ufkun ötesini mihenk taşı yapmış bir siyasî geleneğin sahibi olan MHP, Türkiye’nin ve Türk milletinin birlik, bütünlük ve bekâsı ile demokrasinin kurumsallaşması için çok önemli katkılar sunmuştur. Bu gelenek, “önce ülkem ve milletim” düsturu doğrultusunda hareket eden Devlet Bahçeli tarafından aynen devam ettirilmiştir. Kendine has özellikleri, duruşu, bilgi ve ahlâk esaslı stratejik aklıyla MHP, dinamik, öngörülü ve her çağa hitap edebilen bir yapı arz etmiştir.

Türk milliyetçiliği fikrinin son 50 yıl ile sınırlandırılamayacak uzun bir geçmişi olduğu gibi, aziz Türk milleti var oldukça yaşayacağı uzun bir geleceği de vardır. Türk milliyetçiliğinin yarım asırdır bayraktarlığını yapan MHP’nin de uzun bir geleceği olacağı muhakkaktır. Şüphesiz ki geçmişten geleceğe uzanan çizgide Türk milliyetçilerinin hem bir durum değerlendirmesi yapması hem de geleceğe dair tefekkür etmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Bu çerçevede TASAV, Türk münevverlerini Türk milliyetçiliği ve Türkiye’nin geleceği hakkında düşünmeye teşvik etmek ve Türk milliyetçiliğinin fikrî canlanmasına katkı sağlamak amacıyla ödüllü bir makale yarışması düzenlemektedir. Makalelerde bilhassa odaklanılmasını arzu edilen örnek konu başlıkları şu şekildedir:

 • Türk dünyası ve MHP
 • Türkiye’nin siyasi ve sosyal gelişiminde MHP ve Türk milliyetçiliği
 • Küreselleşme ve küresel norm, ilke ve değerler karşısında Türk milliyetçiliğinin ve MHP’nin ayırt edici özellikleri, küresel sorunlar karşısında Türk milliyetçiliğinin çözüm önerileri
 • Türkiye’nin geleceğinde MHP’nin ve Türk milliyetçiliğinin yeri ve rolü
 • Türk milletinin medeniyet tasavvuru çerçevesinde MHP
 • Alparslan Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye uzanan süreçte MHP’nin Türk demokrasisine katkıları
 • “Önce Ülkem ve Milletim” düsturunun siyasi ve sosyal analizi
 • Türk gençliğinin yetiştirilmesi ve geleceğin inşasında Türk milliyetçiliği ve MHP’nin önemi ve rolü
 • Demokrasi, demokratikleşme ve kimlik bağlamında Türk milliyetçiliği ve MHP


Ödül

En iyi ilk üç makalenin yazarları sırasıyla 8000 TL, 6000 TL ve 4000 TL tutarında para ödülü alacaktır. Dereceye giren makalelerin yanı sıra mansiyon alan ve yayınlanması uygun bulunan diğer makalelere, TASAV tarafından çıkarılan “Düşünce Dünyasında Türkiz” adlı derginin “50. Yılında MHP ve Türk Milliyetçiliği” özel sayısında yer verilecektir.


Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi: 05 Ekim 2018
Makale teslim tarihi: 10 Aralık 2018
Sonuçların İlânı:  21 Ocak 2019
Ödül Töreni:    02 Şubat 2019

Yarışmaya katılabilmek için, son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru formunun doldurularak e-posta yoluyla (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce form doldurmayanların 05 Ekim 2018’den sonraki müracaatları dikkate alınmayacaktır.


Katılım Şartları

 • En az lise mezunu olması gereken yarışmacıların, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde son başvuru tarihinden önce e-posta yoluyla TASAV’a iletmeleri gerekmektedir.
 • Sadece Türkçe yazılmış makaleler kabul edilecektir.
 • Daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru formunda, yazılması planlanan makalenin ana fikri özetlenecektir.
 • Gönderilecek makaleler özgün ve belirtilen kapsam dâhilinde olmalıdır.
 • Akademik dürüstlük ilkelerine uymadığı, açık veya örtülü intihal yaptığı belirlenen yarışmacılar diskalifiye edilecektir.
 • Bir yazar birden fazla makale ile yarışmaya katılamayacaktır.
 • En fazla iki yazarlı makaleler değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Makalelerin elektronik ortamda (CD, taşınabilir (flash) bellek) kayıtlı hâli ile yazıcı çıktıları TASAV Vakıf Merkezine posta yolu ile gönderilecektir.


Değerlendirme Kıstasları

 • Özgünlük
 • Güçlü üslup, Türkçe kurallarına uyum
 • Makale konusuyla ilgili literatüre hâkimiyet
 • Analitik düşünce yeteneği, farklı bakış açılarını ve bilgileri sentezleyebilme becerisi
 • Vizyon ortaya koyabilme yeteneği
 • Doğru, teyit edilmiş bilgilere erişim
 • Akademik ilke ve kurallara riayet, yerinde ve anlamlı düzeyde alıntılar ve dipnot kullanımı, muhkem kaynakça

Başvuru Formu (word // pdf)