< < TASAV -TASAV - PANEL: 'Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu”

PANEL: "Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu”

Yazdır

Merhum Alparslan Türkeş, kutlu bir davanın yılmaz, yıkılmaz savunucusu ve büyük bir siyasî hareketin kurucusu olmanın ötesinde, Türk Dünyasının Başbuğu olmuş efsanevî bir liderdir. Alparslan Türkeş, sayesinde “Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine lâyık bir istikbâl meydana getirme davası” olarak ifade ettiği Türk Milliyetçiliğini geniş kitlelere ulaştırmış, “Türklük gurur ve şuuru ile İslâm ahlâk ve faziletini” sentezleyen Ülkücü Hareket’i Türk siyasetinin olmazsa olmaz aktörlerinden biri hâline getirmiştir. Alparslan Türkeş’in Türk siyasetine bıraktığı emanetler, günden güne büyümüş, Türk devletinin bekâsı ve Türk milletinin refahı için çalışan ehil ve tertemiz ellerde, samimî ve davaya sâdık yüreklerde daha da yücelmiştir. “Türkiye’yi istiklâl içinde istikbâle taşıma” mücadelesi O’nun yolundan gidenler tarafından aynı kararlılık ve azimle devam ettirilmektedir.

TASAV, doğumunun 100. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kutlu misyonu ve Türkiye’yi milletler camiasında güçlü ve sözü dinlenir bir ülke yapmaya dönük parlak vizyonunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunmayı bir sorumluluk telakki etmiştir. Bu çerçevede TASAV; merhum Türkeş’in ekonomik, sosyal ve siyasî alandaki düşünce ve görüşlerini, dünyaya bakışını, hukuk, adâlet ve demokrasi anlayışını, dış politikaya ve Türk dünyasına yaklaşımını, siyaset sahnesinde efsaneleşmiş mücadelesini ve günümüzdeki sorunlara çare olabilecek çözüm önerileriyle somutlaşan vizyoner kişiliğini inceleyen bir kitap yayınlamıştır. “Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu” başlıklı kitapla, Başbuğ’un Türkiye’nin önünü açacak fikirleri bir kez daha Türk kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TASAV ayrıca, Türkeş’in aziz hatırasına atfedilen bu kitabın tanıtımını yapmak ve Başbuğ’un hem bölgesel ve küresel ölçekte hem de iç siyasî, sosyal ve ekonomik meselelere ilişkin görüş ve önerilerini gündeme taşımak üzere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih YALÇIN, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU, Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hilmi DEMİR ve Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER’in konuşmacı olacağı bir Panel tertiplemektedir. Doğumunun 100. yıl dönümü anısına hazırlanan panelde, Türkeş’in Türkiye için çizdiği vizyonun daha fazla anlaşılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

2 Aralık 2017 tarihinde Wyndham Ankara Oteli’nde gerçekleştirilecek olan “Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu” başlıklı Panelimize katılımınız bizleri çok memnun edecektir. Göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı