Sayı 51: Millî Mücadelenin 100. Yılı

Yazdır

Sunuş

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak hürriyet mücadelesini başlatmasının üzerinden tam yüz yıl geçti. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’nin başlangıcının ilk adımının atıldığı yer olan Samsun’a çıkışının ardından Havza’ya, Amasya’ya, Erzurum’a, Sivas’a geçerek Türk milletini ve dağılan orduyu organize etmiş, tarihin seyrini değiştiren Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına önderlik etmiştir.

100 yıl sonra dünya yine aynı coğrafyada, yeni bir paylaşım ve hegemonya mücadelesine şahit olmaktadır. Bu sefer taşeron terör örgütleri üzerinden yapılan asimetrik savaşlar, bölge ülkelerini parçalamanın yanı sıra ülkemizin bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Bu tehditleri bertaraf etmek ve birliğimizi koruyarak Türk milletinin dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamak için yüz yıl önce yaşanan Millî Mücadele’yi iyi anlamalı ve dersler çıkarmalıyız.

Bu büyük mücadelenin anlamı ve önemini yeni nesillere aktarmak, bugün içinde bulunduğumuz türlü zorlukları aşarak millî şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle, Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi olarak bu sayımızda “Millî Mücadelenin 100. Yılı”nı ele almanın uygun olacağına kanaât getirdik. Dolayısıyla, bu sayımızda Millî Mücadele’ye farklı açıdan ışık tutan makaleler yer almaktadır.

Prof. Dr. Selçuk Ural’ın yazısında incelediği Sykes-Picot Antlaşması ve Suriye Anlaşması’nın ardından Osmanlı devletinin Ortadoğu ve Güney Anadolu vilayetlerinin İngiltere ve Fransa arasında paylaşımına ilişkin planlara bakınca, bugün Irak ve Suriye’de yaşananları anlamak kolaylaşacaktır.

Prof. Dr. Uğur Üçüncü ve Dr. Alev Duran’ın Yunan ordusu ve Yunanistan ile ilgili yazılarının, Kurtuluş Savaşı’nın hangi şartlarda kazanıldığını anlamamıza yardımcı olmanın yanı sıra Yunanistan’ın ideolojik saplantılarını ve bugünkü psikolojisini anlamamıza da katkı sağlayacağı inancındayım.

Prof. Dr. Salim Gökçen’in, Millî Mücadele’nin sevk ve idaresinde, milleti bütünü ile bir ideal etrafında toplamada yönetim kademesinin önemine vurgu yaptığı ve mücadelenin kazanılması için lider kadronun da senkronize hareket etmesinin ne denli öneme sahip olduğunu anlattığı makalesini okuyunca, Millî Mücadele sürecinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk milliyetçiliğinin oynadığı kritik rolü anlamak mümkün olmaktadır.

Abdullah Cüneyt Küsmez “Türk İnkılâbında Millî Mücadele’nin Katkısı: Hâkimiyet-i Milliye ve Harekât-ı Milliye” başlıklı makalesi ise Millî Mücadele’yi Türk İnkılâbının düşünce temellerinin belirlenmesi ve harekete geçirilmesini sağlayan başlangıç safhası olarak ele almakta, bu çerçevede millî iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve bu iradeyi planlı bir harekete geçiren ordunun başarısıyla sonuçlanan Türk İstiklâl Harbi’nin birbiri ile etkileşimini irdelemektedir. 

19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla sembolleşen Millî Mücadele ruhunu, bu günü bayram olarak kutlayan genç-lerimize aktararak sonsuza kadar muhafaza edebilmek ve millî birliğimize yönelen her türlü tehdide karşı aynı ruh ve inançla cevap verebilmek için, bu sayımızda yer alan çalışmaların faydalı olacağı kanaâtindeyim.

Düşünce Dünyasında Türkiz olarak, bu sayımızda yer alan ve 100 yıl önce verdiğimiz millî mücadeleyi anlatan makalelerin; yeniden canlanan Kuva-yı Milliye ruhunun daha da gelişmesine ve millî bir şahlanışla 2023 Lider Ülke hedefine ulaşmamıza önemli katkıları sunacağı inancındayım.

Başta dergimizin sahibi ve TASAV Başkanı Sayın İsmail Faruk Aksu olmak üzere, sayı editörümüz Sayın Prof. Dr. Salim Gökçen’e, yazıları ile bizleri bilgilendiren tüm akademisyenlere, Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Konur Alp Koçak’a, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerimize, dergimizin tasarım ve basım işlerini gerçek-leştiren Net Ofset’in çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, bir sonraki sayıda buluşmak üzere, iyi okumalar diliyorum.


Doç. Dr. Mehmet GÜNAL
Editörİçindekiler

Mehmet GÜNAL Editörün Notu 7-9
Salim GÖKÇEN Sayı Editörünün Sunuşu 11-14
Selçuk URAL Heyet-i Temsiliye’nin Suriye Anlaşmasına Yaklaşımı 15-38
Salim GÖKÇEN Millî Mücadele’nin Lider Kadrosu ve Millî Hâkimiyeti Tesis Çabaları 39-69
Uğur ÜÇÜNCÜ Türk Basınında Yunan Başkumandanı ve Karargâhının Esir Edilmesi 69-86
Alev DURAN Millî Mücadele’nin 100. Yılında İzmir’in İşgali ve Yunan Mezaliminin Genel Bir Değerlendirilmesi 87-103
Ahmet Cüneyt KÜSMEZ Türk İnkılâbı’nda Milli Mücadele’nin Katkıları: Hâkimiyet-i Milliye ve Harekât-ı Milliye 105-127