Yayınlarımızı talep için tıklayınız.

Makale Yarışması: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı: Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye, Yeni Fikir ve Politikalar

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

 

Türk milleti, Osmanlı Devleti’nin bölünüp paylaşılmak istendiği bir dönemde emperyalizme karşı hürriyet savaşı vermiş, zor şartlara rağmen Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürüttüğü Millî Mücadele’de zafere ulaşmıştır. Milletin kaderini yine milletin azim ve kararının belirleyeceği anlayışı ile yola çıkan Atatürk, millî hâkimiyeti esas alan bir devlet inşası anlayışıyla millî mücadeleyi yürütmüştür. Millî Mücadele kahramanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni karargâh yapmış, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını temin ederek yeni ve modern bir devletin inşasını gerçekleştirmiştir. Kurtuluşa ve kuruluşa liderlik eden Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatma ülküsüyle birlikte muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı temel hedef olarak ortaya koymuştur. Türkiye maruz kaldığı iç ve dış tehditlere rağmen gelişerek ve büyüyerek millî bütünlük içinde 100. yılına ulaşmıştır.

Türkiye demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, ekonomide öne çıkan, dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline gelmeyi başarmıştır. Kuşkusuz ki Türkiye, kuruluşunun ardından geçen yüz yılda büyük badireler atlatmıştır. Hem Türkiye’nin yer aldığı coğrafya hem de genel olarak dünya, hiçbir zaman kalıcı barış ve istikrara sahip olmamıştır. Bunun bir neticesi olarak Türkiye’nin siyasî, sosyal ve ekonomik serüveni uluslararası gelişmelerden kaynaklı gelgitlere maruz kalmıştır. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda adımlar atmaya, toplumsal refahı artırmak için hedef ve politikalarını ortaya koymaya kararlılıkla devam etmekte, 2053 yılında “Lider Ülke Türkiye” hedefinin altyapısını adım adım inşa etmektedir.

Türkiye, takdire şayan başarılara imza atmakta, güçlenen demokrasisi ile sözü dinlenir ve itibar edilir bir küresel aktör haline gelmekte siyasî ve ekonomik bir güç merkezi olarak öne çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişmeler ve Türk dünyasındaki bütünleşmeden alınan güç sayesinde, 21. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’nin dünyanın en önemli ve kudretli ülkelerinden biri olacağına dair beklentiler giderek artmaktadır. 2053’te “Lider Ülke Türkiye” hedefi ile yol alan Türkiye, önümüzdeki 30 senede her alanda yeni atılımlar gerçekleştirme potansiyeline, bunu başaracak siyasî iradeye ve beşerî kapasiteye sahiptir.

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), bu tespitlerden hareketle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle, Türkiye’nin geçmişini ve mevcut şartlarını, tarihî ve kültürel müktesebatını göz ardı etmeden gelecek vizyonu oluşturabilecek yeni fikir ve politikaları gün ışığına çıkarmak amacıyla bir makale yarışması tertiplemektedir.

Bu düşünceyle açılan yarışma, “Lider Ülke Türkiye” vizyonunu odak noktası olarak belirleyerek katılımcıların siyasî, sosyal ve ekonomik açıdan daha gelişmiş, sorunlarından kurtulmuş, daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye’ye erişilmesini ve küresel ölçekte belirleyici olmasını mümkün kılacak yeni fikir ve politikaların irdelenmesini amaçlamaktadır. Bu yönüyle yarışmamız, Cumhuriyetimizin 100. yılı geride bırakılırken Türkiye’nin geçmişi, bugünü ve geleceği arasındaki ilişkiyi anlayıp analiz etmeye ve geleceğe yönelik stratejik bir bakış açısıyla yeni ufuklar açmaya yönelik bir platform sunacaktır.

Bu çerçevede TASAV, Türk münevverlerini Türkiye’nin geleceği hakkında düşünmeye teşvik etmek, Türk milliyetçiliğinin fikrî canlanmasına katkı sağlamak ve Türkiye’nin ufkunu açacak yeni fikirlerin üretilmesine ve yeni politikaların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla ödüllü bir makale yarışması düzenlemektedir. Makalelerde bilhassa odaklanılmasını arzu edilen konu başlıkları şu şekildedir:

 • Kalkınma Politikaları
 • Demokrasi, Hukuk ve İnsan Hakları
 • Millî Savunma ve Güvenlik
 • Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler
 • Türkiye Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomi
 • Enerji, Tarım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 • Yönetim Sistemi, Kamu Yönetimi, Siyaset
 • Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Siber Dünya

 

Ödül

En iyi ilk üç makalenin yazarları, sırasıyla 15.000-TL, 10.000-TL ve 7.000-TL tutarında para ödülü alacaktır. Dereceye giren makalelerin yanı sıra mansiyon alan ve yayınlanması uygun bulunan diğer makalelere, TASAV tarafından çıkarılan “Düşünce Dünyasında Türkiz” adlı ulusal hakemli sosyal bilimler dergisinin “İkinci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye Vizyonu” özel sayısında yer verilecektir.

 

Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi:       1 Ağustos 2023
Makale teslim tarihi:     21 Ağustos 2023
Sonuçların İlânı:           15 Eylül 2023
Ödül Töreni:                 Ayrıca duyurulacaktır

Yarışmaya katılabilmek için, 1 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru formunun doldurularak e-posta (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihinin ardından yapılacak müracaatlar, hiçbir surette dikkate alınmayacaktır.

 

Katılım Şartları

 • Yarışmacıların, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde son başvuru tarihinden önce e-posta yoluyla (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) TASAV’a iletmeleri gerekmektedir.
 • Sadece Türkçe yazılmış makaleler kabul edilecektir.
 • Makalelerin öz, kaynakça, dipnotlar dâhil en fazla 7000 bin kelime uzunluğunda olması gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru formunda, yazılması planlanan makalenin ana fikri özetlenecektir.
 • Gönderilecek makaleler özgün ve belirtilen kapsam dâhilinde olmalıdır.
 • Akademik dürüstlük ilkelerine uymadığı, açık veya örtülü intihal yaptığı belirlenen yarışmacılar diskalifiye edilecektir.
 • Bir yazar birden fazla makale ile yarışmaya katılamayacaktır.
 • En fazla iki yazarlı makaleler değerlendirilmeye alınacaktır.

 

Değerlendirme Kıstasları

 • Özgünlük
 • Güçlü üslup, Türkçe kurallarına uyum
 • Makale konusuyla ilgili literatüre hâkimiyet
 • Analitik düşünce yeteneği, farklı bakış açılarını ve bilgileri sentezleyebilme becerisi
 • Vizyon, yeni fikirler ve politika önerileri ortaya koyabilme yeteneği
 • Doğru, teyit edilmiş bilgilere erişim
 • Akademik ilke ve kurallara riayet, yerinde ve anlamlı düzeyde alıntılar ve dipnot kullanımı, muhkem kaynakça

 

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

 

 

 

Tamamını okuyun...