Duyuru: Düşünce Dünyasında Türkiz'in Yeni Sayıları

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)


Değerli Okuyucular,

Türk Akademisi Siyasi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV); Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri siyasî, sosyal, tarihî ve kültürel derinlik içinde ve stratejik bir bakış açısıyla değerlendirip geleceğe dönük özgün tasarımlar ortaya koyan bir düşünce kuruluşudur.

“Türk Akademisi” dünyayı Türkçe okuyan ve sadece millî vicdanın sesi olan Türk düşünce ve bilim insanlarının bir araya gelmesi ile oluşturulan kurumsal bir yapıyı ifade etmektedir. Türk bilim camiasının gelişmesine katkı sunmak ve kamuoyunu millî bir perspektifle aydınlatmak, TASAV için en öncelikli hedeftir. TASAV ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilimsel inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunmakta; analiz ve değerlendirmelerini kamuoyuna duyurmakta, bilimsel ve nesnel bilgiyi esas alarak kamuoyunu bilgilendirmeye ve gerekli gördüğü hususlarda toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Kurulduğu günden beri faaliyetlerini çeşitlendirerek büyüyen ve daha geniş kitlelere ulaşmayı başaran TASAV’ın, yayınları arasına bir yenisinin daha eklendiğini duyurmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Ocak 2010’dan bu yana yayınlanmakta olan ve Türk akademi camiası ve münevverleri arasında haklı bir saygınlığa mazhar olan Düşünce Dünyasında Türkiz dergisinin 41. sayısından itibaren TASAV tarafından çıkarılacağını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu vesileyle, Yayın ve Danışma/Hakem Kurulları yenilenen dergimizin editörlüğüne Doç. Dr. Mehmet Günal’ın ve Yazı İşleri Müdürlüğüne Konur Alp Koçak’ın getirildiğini, daha önce iki ayda bir yayınlanan dergimizin artık üç ayda bir yayınlanacağını ve Sosyal Bilimler alanındaki tüm disiplinlere ait eserlere yer verileceğini ifade etmek istiyorum.

Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından indekslenmeye başlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek olan Türkiz, düşünce dünyasına Türk’ün izini bırakmaya devam edecektir.

Saygılarımla.

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı

Tamamını okuyun...