Bu sayfayı yazdır

Sayı 40: Yönetim ve Hukuk

Çalışmayı İndir (PDF)


Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz’in bu sayısında; ulusal ve uluslararası güncel hukuki gelişmelerin ülkemize yönelik etkisini dikkate alarak, sayı başlığımızı “Yönetim ve Hukuk” olarak belirledik. İçinden geçtiğimiz süreçte, ülkemiz bir yandan terör örgütlerinin menfur saldırılarına karşı büyük ve kararlı bir mücadele sergilemekte, diğer yandan da tarihi misyonu çerçevesinde bölge devletlerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık neticesinde ortaya çıkan kitlesel göç hareketlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Türk kamu idaresine ilişkin temel meseleler ile bu meselelere yönelik çözüm önerilerinin mercek altına alındığı bu sayımızda, alanlarında uzman akademik kadro tarafından özveriyle hazırlanan kapsamlı yedi makale bulunmaktadır. Dergimizin bu sayısı kapsamında ilk olarak, Prof. Dr. Vahit Doğan tarafından hazırlanan “Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesi Meselesi” başlıklı makalede, uluslararası hukuk kapsamında ülkemize sığınan Suriyelilerin hukuki statüleri tayin edilmekte, bu kişilerin Türk vatandaşlığını iktisap durumları ulusal hukuk kaidelerimiz çerçevesinde ele alınmaktadır. Öte yandan, ülkemizin maruz kaldığı terör eylemleri nedeniyle terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerinin uğramış oldukları zararlardan idarenin sorumluluğu konusu ise Fatih Yurtlu tarafından incelenmektedir. Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Emine Sırmalı tarafından kaleme alınan “Kamu Diplomasisinde Yeni Medya Kullanım Becerileri” başlıklı makalede,Türkiye’nin medya üzerinden güç oluşturma potansiyeli ve kamu diplomasisi faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşların bu gücü kullanma yetileri kapsamlı bir analize tâbi tutulmaktadır.Sayı kapsamında ayrıca Halim Alperen Çıtak tarafından Fransa’da siyasî partilerin hukuki statüsü, Efe Can Karabulat tarafından ise Türk Anayasa Mahkemesinin çalışma usulü incelenmektedir. Dergimizin bu sayısında yer alan diğer makalelerde ise Türk idare hukukunun temel meselelerine ışık tutulmaktadır. Bu kapsamda “Türkiye’nin Konut Politikaları ve Toplu Konut İdaresi Uygulamaları” Selçuk Denek, “Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Demokrasi” konusu ise Reha Bayansar tarafından ele alınmaktadır.

Dergimizin bu sayısındaki akademik araştırmalarla ortaya konan hukuki ve sosyolojik görüşlerin, ülkemizin içinde bulunduğu temel idari meselelerin çözümüne katkıda bulunması temennisiyle iyi okumalar dileriz.

İçindekiler

  • Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesi Meselesi // Prof. Dr. Vahit DOĞAN
  • Terör Eylemleri Nedeniyle Devletin Mali Sorumluluğu // Arş. Gör. Fatih YURTLU
  • Türk Anayasa Mahkemesinin Çalışma Usulü // Arş. Gör. Efe Can KARABULAT
  • Türkiye’nin Konut Politikaları ve Toplu Konut İdaresi Uygulamaları // Arş. Gör. Selçuk DENEK
  • Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Demokrasi // Reha BAYANSAR
  • Fransa’da Siyasî Partilerin Hukuki Statüsü Üzerine // Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK
  • Kamu Diplomasisinde Yeni Medya Kullanım Beceriler // Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK - Emine SIRMALI

 

Tamamını okuyun...