Sayı 41: Türk'ün Millî Ülküsü: Kızılelma

Zeytin Dalı Operasyonunda bir Mehmetçiğimizin istikâmet olarak “Kızılelma’yı” göstermesi sebebiyle Kızılelma kavramı tekrar gündeme gelmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Biz de dergimizin bu sayısında Türk kültüründe ve Türk devlet felsefesinde mihenk taşı olan ve tarih boyunca önemini hiç yitirmeyen Kızılelma kavramını enine boyuna ele almaya çalıştık.