Sayı 2: Diplomasi ve Siyaset

Yazdır Çalışmayı İndir (PDF)

Sunuş

Düşünce Dünyasında Türkiz’in ilk sayısı, büyük bir ilgi gördü. Akademik birikimin; sosyal, siyasi ve kültürel meseleleri değerlendirmesinde karşılaşılan soğuk ve mesafeli yaklaşım yerine Türkiz’de akademik birikim sorunu kuşatacak biçimde değerlendirildi. Dergiyle hedeflediğimiz bu yaklaşımın, Türkiz’e gösterilen ilginin artmasında belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaat, ikinci sayımızın dosya konusu oluşturulurken de yönlendirici oldu. Akademik ve entelektüel birikimi, “uluslararası ilişkiler ve siyaset” konusunun değerlendirilmesinde bir araya getirdik. Dergimizin bu sayısı; farklı alanlardan, farklı bakış açılarına sahip değerli akademisyen ve entelektüellerin birikimini okuma fırsatı sağlıyor:

- Servet Karabağ, küreselleşme sürecinde “egemenlik ve sınırlar”ın değişen anlamını derli toplu biçimde sunuyor.
- Umur Üzer, Amerika’nın Orta Doğu politikasını, bölge ülkelerinden İsrail, Irak ve İran ekseninde çözümlüyor.
- Cemalettin Taşkıran, Türkiye’nin son dönemde dış politikadaki bazı kararlarını ve uygulamalarını “temel yanlışlar” belirlemesiyle ele alıyor.
- Necdet Hayta, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerde Ege Denizi ile ilgili sorunlara dikkat çekiyor.
- Kılıç Buğra Kanat, “saptırmacı savaş teorisi”ni Türk okurlarına tanıtıp teorinin uygulanışını uluslararası ilişkiler bağlamında örnekliyor.
- Mustafa Erdem, “kaynayan kazan, kanayan yara” diye tanımladığı Kırgızistan’da son yıllarda yaşananları, ülkenin istikrarsızlığı merkezinde yorumlayıp değerlendiriyor.
- Celalettin Yavuz, Irak’ta yapılan 2010 genel seçimleri sonrasında Türkiye ile Irak arasında gelişebilecek siyasi ve diplomatik imkân ve ufukları irdeliyor. 
- Uğur Kılınç, Ermeni diasporası ve lobisinin uydurması olan“sözde Ermeni soykırımı iddiası”nın tarihçesini verip sorunun ABD ve Rusya tarafından kullanılışına dikkat çekerek AKP Hükûmeti’nin açılım girişimini sorguluyor. Sinan Oğan da sorunu Türkiye’nin stratejisi bağlamında değerlendiriyor.

Düşünce Dünyasında Türkiz’in gelecek sayısında, dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı gelişmelerin dilimiz üzerindeki etkilerini genişçe değerlendirmek üzere Türkçeyi dosya konusu olarak belirledik. İlk iki sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da ülkemizin akademik ve entelektüel birikimini, seçilen konu bağlamında bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

 

İçindekiler

Küreselleşme: Egemenlik ve Sınırlar // Doç. Dr. Servet KARABAĞ 
İsrail, Irak ve İran ekseninde Amerika’nın Orta Doğu Politikası // Dr. Umut UZER 
Son Dönem Türk Dış Politikasındaki Temel Yanlışlar // Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN
Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Denizi İle İlgili Başlıca Sorunlar // Prof. Dr. Necdet HAYTA 
Uluslararası Güvenlik ve ABD Politikalarındaki Görünümü // Prof. Dr. Enver BOZKURT 
Türkiye’nin Bir Ermeni Sorunu Stratejisi Var mıdır? // Sinan OGAN 
2010 Genel Seçimleri Sonucunda Irak-Türkiye İlişkileri // Doç. Dr. Celalettin YAVUZ 
Dış Politikada Saptırma Teorisi ve Teorinin Orta Doğu Politikasında Uygulanabilirliği // Kılıç Buğra KANAT
Kaynayan Kazan, Kanayan Yara: Kırgızistan // Prof. Dr. Mustafa ERDEM
Sözde Ermeni Soykırımı İddiası // Dr. Uğur KILINÇ

 

Tamamını okuyun...