< < TASAV -TASAV - Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

 

Sayı 33: Siyasal Sistemler ve Anayasa

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında; 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem milletvekili genel seçimleri ve bu seçimlerde sık sık gündeme getirilen meseleleri de dikkate alarak sayı başlığımızı “Siyasal Sistemler ve Anayasa” olarak kararlaştırdık.

Sayı 32: Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ dergimizin bu sayısında, "Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım" konusunu ele almaya çalıştık. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamış veya yaşamaya devam eden soydaşlarımıza uygulanan asimilasyon ve soykırım hadiseleri bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle mercek altına alınmış ve okuyucuya sunulmuştur. 

Sayı 31: Türk Milliyetçileri-II

Dergimizin Türk Milliyetçileri sayısının bu ikinci cildinde yer alan makaleler; hem sosyolojiden eğitime, tarih ve edebiyattan siyaset bilim ve uluslararası ilişkilere bilimsel bir seviye ortaya koymakta, hem de sorumlu entelektüel bir tavır ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Sayı 30: Türk Milliyetçileri

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısını Türk Milliyetçilerine ayırdık. Türk Milliyetçilerinin Türk fikir, siyaset, bilim ve sanat hayatına düşünce ve üretim tarzlarıyla hangi katkılarda bulunduklarını sunmaya çalıştık.

Sayı 28: Medya ve İletişim

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında siyasal sorgulamalar ışığında medya ve iletişim kavramları ele alınmakta; alanlarında yetkin bilim adamlarının gerçekleştirdiği kuramsal irdelemelerden örnek uygulamalara uzanan bilimsel çeşitlilik içerisinde medyanın farklı görev, sorumluluk ve işlevlerine değinilmektedir.

Sayı 26: Millet ve Medeniyet

Bugünkü Batı dünyası, bilhassa Amerikalıların tesirinde olmak üzere milliyetçilik denince daha çok faşizm ve Nazizmi anlamaktadır. Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak dolayısı ile ırkçılığı, halka dayanan bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder.