Düşünce Dünyasında TÜRKİZ

"Türkiz" kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlük'ünde hem kız hem erkek için "Arkasında Türk gibi onurlu iz bırakan" diye açıklanmıştır. İki ayda bir yayımlanacak olan siyaset ve kültür dergisi Türkiz'de Düşünce Dünyasında onurlu bir iz bırakmak amacıyla çıkarılıyor. Derginin duruşunu belirtmek için bundan başka bir söze gerek olmadığını düşünüyoruz.

Sayı 40: Yönetim ve Hukuk

Düşünce Dünyasında Türkiz’in bu sayısında, ulusal ve uluslararası güncel hukuki gelişmelerin ülkemize yönelik etkisini dikkate alarak, sayı başlığımızı “Yönetim ve Hukuk” olarak belirledik ve Türk kamu idaresine ilişkin temel meseleler ile bu meselelere yönelik çözüm önerilerini mercek altına aldık.

Sayı 39: Kadın ve Mitoloji-II

Dergimizin "Kadın ve Mitoloji-II" başlıklı 39. sayısında edebiyattan sanata, dini kaynaklardan insan anlayışlarına ve halk anlatılarına kadar geniş bir yelpazeye seslenen akademik çalışmalarda kadın kavramı eleştirel irdelemeler ışığında ele alınmaktadır.

Sayı 38: Kadın ve Mitoloji-I

Mitoloji, insanın sosyal hayatta yerini almasıyla birlikte belirginleşmiş ve zamanla dillerin, kültürlerin, ritüellerin, inançların, davranışların, yaşama biçimlerinin, ekonomilerin, tıbbın vb. alanların çoğunun kodları unutulmuş genetik şifreleri olarak millet hayatındaki yerini almıştır.

Sayı 37: Ekonomi ve Dinamikleri

Dergimizin Ekonomi ve Dinamikleri başlıklı bu sayısında ekonomiyle doğrudan veya dolaylı ilintili ve ona etkide bulunan alanlarla ilgili çalışmalara yer vermeye çalıştık. Genel çerçevede kuramsal irdelemelerin yanı sıra Türkiye ve Türk ekonomisi odaklı uygulamalı örneklere de rastlamak mümkündür. Hatta vergi teşvikleri bağlamında Türkiye ve AB uygulamalarının karşılaştırmalı bir çalışması da bulunmaktadır.

Sayı 36: İran: Kültür, Siyaset, Tarih-II

Düşünce Dünyamızda Türkiz’in İran başlıklı ikinci sayısını; uzun ve köklü siyasi geleneği bulunan ülkenin mevcut durumunu ve sıkıntılı süreçten geçen Ortadoğu jeopolitiğini hareket noktası kabul ederek daha çok sosyo-politik, etnik ve mezhep odaklı sorun ve konularla ilgili çalışmalarla sınırlamaya çalıştık.

Sayı 33: Siyasal Sistemler ve Anayasa

Düşünce Dünyasında Türkiz dergimizin bu sayısında; 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem milletvekili genel seçimleri ve bu seçimlerde sık sık gündeme getirilen meseleleri de dikkate alarak sayı başlığımızı “Siyasal Sistemler ve Anayasa” olarak kararlaştırdık.

Sayı 32: Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım

Düşünce Dünyasında TÜRKİZ dergimizin bu sayısında, "Türk Dünyasında Sürgün ve Soykırım" konusunu ele almaya çalıştık. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamış veya yaşamaya devam eden soydaşlarımıza uygulanan asimilasyon ve soykırım hadiseleri bilimsel yaklaşım ve yöntemlerle mercek altına alınmış ve okuyucuya sunulmuştur. 

Sayı 31: Türk Milliyetçileri-II

Dergimizin Türk Milliyetçileri sayısının bu ikinci cildinde yer alan makaleler; hem sosyolojiden eğitime, tarih ve edebiyattan siyaset bilim ve uluslararası ilişkilere bilimsel bir seviye ortaya koymakta, hem de sorumlu entelektüel bir tavır ile Türk düşünce dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır.